PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Závěrečná práce - sběr a analýza dat (jazyk) - AFR600013
Anglický název: Master´s Thesis - Data Collection an Analysis (Language)
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (08.08.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenta se zásadami sběru a analýzy dat nezbytných pro
vypracování diplomové práce. Předmět předchází „Diplomovému semináři“.
Charakteristika obsahu předmětu:
1. Zdroje využitelné při psaní diplomové práce
- sekundární literatura v tištěné podobě
- elektronické informační zdroje
- práce s korpusy
2. Zásady studia a práce se zdrojovými texty a dalšími materiály
3. Hlavní zásady publikační etiky
4. Základní strategie, postupy a principy zpracování diplomové práce

Předmět probíhá formou pravidelných individuálních konzultací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK