PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe souvislá - AFR600002
Anglický název: Uninterrupted Teaching Practice
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 52 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Mgr. Míla Janišová
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (08.08.2023)
V průběhu 52 hodin souvislé pedagogické praxe studenti navazují na poznatky, které získali v předcházejících typech praxí (tj. praxe náslechové a průběžné) a v kurzech oborových didaktik, a tyto poznatky se učí aplikovat při vlastní výuce pod dohledem fakultního učitele.

V případě karantény nebo jiné mimořádné situace bude distanční výuka realizována dle domluvy a možností.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (14.09.2020)

Cílem je rozvinout klíčové učitelské kompetence v oblasti plánování, realizace a reflexe výuky. Všechny materiály, které student v průběhu praxe zpracovává, se stávají součástí učitelského portfolia.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (08.08.2023)

Základní literatura:
Čapek, R. (2001) Pedagogická praxe pro studenty: od hospitace k souvislé praxi. Hradec Králové: Gaudeamus.
Doporučená literatura:
Bailey, K. M. (2006) Language teacher supervision. A case-based approach. Cambridge: Cambridge University Press.
Bitljanová, V. & Edwards, S. & Pekařová, I. (2000) Práce se studenty na praxi ve škole. Příručka pro mentory. Liberec.
Malderez, A. & C. Bodóczky. (1999) Mentor courses. Cambridge: Cambridge University Press.
Mason, J. (2002) Researching your own practice. London: Routledge.
Machalová, M. (1997) Mikrovyučování jako specifické situační učení. Pedagogická orientace 4, Brno.
Saginor, N. (2008) Diagnostic classroom observation. Thousand Oaks: SAGE. Corwin Press.
Wajnryb, R. (1992) Classroom observation tasks: A resource book for language teachers and trainers. Cambridge: Cambridge
University Press.
Walker, R. & C. Adelman (2005) A guide to classroom observation. London: Routledge.
Wragg, E.C. (1999) An Introduction to Classroom Observation. London: Routledge.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (14.09.2020)

- 52 hodin souvislé praxe na zvolené střední škole (na základě domluvy s oborovým didaktikem)

- reflexe praxe s oborovým didaktikem (na základě deníku z praxe)

- záznamy praxe v portfoliu studenta 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Míla Janišová (03.03.2023)

Souvislá praxe má tyto klíčové složky:
1. 2 náslechy v každé třídě, v níž posléze budou učit;
2. příprava na vlastní vyučování – vypracování plánů hodin a jejich rozbor s fakultním učitelem;
3. vyučování v celkové délce 36 hodin pod dohledem fakultního učitele;
4. rozbor odučených hodin s fakultním učitelem;
5. reflexe v deníku z praxe;
6. účast na běhu školy (dozory, pedagogické porady, rodičovské schůzky atp.);
7. instruktážní (před začátkem) a rozborový (po ukončení) seminář vedený vedoucím praxe.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK