PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Odborná stáž - AFR511022
Anglický název: Internship
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. (01.09.2020)
Student může absolvovat odbornou dobrovolnou (neplacenou) stáž na tuzemských
nebo zahraničních pracovištích, s nimiž má náš ústav sjednanou smlouvu o odborných
stážích. (Případně je možné sjednat smlouvu novou, pokud student oznámí svůj výběr v
dostatečném předstihu.)
Dosavadní stáže byly realizovány v CEFRESu, v Českých centrech v Paříži a Bruselu,
několika francouzských nakladatelstvích apod.
Během semestru student odpracuje ve vybrané instituci 40 hodin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK