Littératures francophones – travaux pratiques I - AFR511020
Anglický název: Francophone Literatures - Seminar I
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAFRV11057
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace - francouzština
Poslední úprava: prof. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. (01.09.2020)
Předmět je vyučován doktorandy z oboru Románské literatury - specializace francouzská literatura a frankofonní literatury. Jeho náplň se každý semestr mění podle odborného zaměření vyučujících a zájmu studentů. Cílem je rozšířit nabídku specializovaných literárních seminářů o nejnovější metodologické poznatky a aktuální témata.


Le cours est dispensé par des étudiants Ph.D. en Litératures Romanes - spécialisation Littérature Française ou Littératures Francophones. Son contenu varie d'un semestre à l'autre selon la spécialisation des enseignants et l'intérêt des étudiants. Le but consiste à élargir l'offre des séminaires littéraires spécialisés aux thématiques et méthodologies les plus récentes.