Literatura jako mnohost nastavení k světu - AFR500105
Anglický název: Literature: Multiple Ways of Reflecting the Being
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, --- [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Václav Jamek
Třída: Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Záměnnost : AFR10052
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Výklad staví na myšlence literatury jako "místa", v němž se ztvárňuje slovem zkušenost člověka ve své mnohosti a
různorodosti. Toto místo je společné a sdílené, ale sestává z množství jednotlivých a jedinečných vkladů, protože
zkušenost vzniká jen nastavením a prací zakoušejícího a reflektujícího individuálního vědomí, je však také
opracovávána střetem s jinými zkušenostmi (bezprostředními i různě již kodifikovanými) setkávajícími a
ovlivňujícími se v životě pospolitém, který je přece hlavním utvářejícím činitelem zkušenosti vůbec.
Francouzská literatura - vymezená společenstvím jazyka i osudu, tak jako všechny literatury - je tedy místem
příjmu, do něhož se ukládají všechna slovesná díla vytvořená ve francouzštině. Není to však místo indiferentní,
kterému je každé zkušenostní nastavení stejně dobré, pokud je znamenitě zpracované; literatura je také místem
moci, vytváří si jistý systém obecných představ, na jejichž základě některá "nastavení k světu" povzbuzuje či
prosazuje a jiná znehodnocuje či potlačuje, a v závislosti na tom nastavuje nakonec i kritéria znamenitosti tvarové.
Tak historicky vzniká typická konfigurace různých národních literatur; ve Francii pak byla tato obecná utvářející vůle
zvlášť silná a účinná a modelovala literaturu do výrazných dominant, ale také odsoudila do více či méně trvalého
stínu řadu jiných, "nežádoucích" dimenzí.
Přednáška bude v první části zamyšlením nad těmito obecnými rysy francouzské literatury a vynasnaží se
postihnout konfiguraci, jež je jí vlastní a v níž je uloženo bohatství "všelikého nastavení" k světu. Druhou součástí
přednášky bude několik důkladnějších pohledů k "zvláštnímu nastavení" jednotlivých tvůrců.
Seminární část předpokládá aktivní přípravu k analýze vybraných textů.

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.
Poslední úprava: Voldřichová - Beránková Eva, prof. PhDr., Ph.D. (12.10.2012)