Langue pratique III - AFR111007
Anglický název: Language Seminar III
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Nathan Gilquin, M.A.
Vyučující: Lisa Frankel, M.A.
Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
Prerekvizity : AFR111006
Je prerekvizitou pro: AFR111008
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (08.09.2023)
Kurzy Langue pratique III a IV jsou vedeny dvěma vyučujícími (viz blíže oddíl Pokyny k zápisu).

Kurz Magdalena Kučerová je zaměřen na:
- využívání jazykových prostředků v komplexním projevu (gramatika, lexikum a frazeologie, syntaktické prostředky)
- prohloubení schopnosti porozumět autentickým dokumentům (jak mluvenému tak psanému textu) a shrnout hlavní myšlenky
- prohlubování aktivních řečových dovedností
- prohloubení schopnosti argumentace a strukturovaného vyjádření názoru (v souvislosti s vybranými tématy frankofonní civilizace) s cílem přípravy bakalářské ústní zkoušky z frankofonní civilizace a písemného projevu (argumentativní esej).
Podmínky zakončení předmětu - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (03.10.2022)

MODALITÉS DE CONTRÔLE pour le cours de M. Kučerová

a) Préparation régulière aux séminaires et participation active au travail

 (Préparation des actualités  ;  travail avec les documents ; préparation des devoirs écrits)

b) Controle continu:

-  2 productions orales dont 1 résumé des actualités avec repérage du lexique clé et 1 présentation courte (10 minutes de monologue continue) sur une problématique libre liée aux themes du semestre

-  2 écritures structurées (synthese, réflexion)

-  2 tests de grammaire et lexique (avec le résultat de plus que 60% de réponses correctes)

c) Controle final:

- Test grammatical et lexical autour des éléments traités

- Contrôle de la compréhension orale et écrite – niveau B2

 

 

Literatura - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (23.09.2022)

Bibliografie :

Edito B2 (éd. 2015), Didier, Paris

Alter ego B2, Hachette, Paris

Grégoire, Maia, Kostucki, Alina, Grammaire progressive du français, Clé international, Paris 1995

de Salins, G.-D., Grammaire pour l´enseignement / apprentissage du FLE, Didier / Hatier, Paris 1996

de Salins, G., Dupré La Tour, S., Exercices de grammaire pour le perfectionnement, Hatier / Didier, Paris 1991

Gohard - Radenkovic, A., L´écrit, stratégies et pratiques, Clé international, Paris 1995

Médias: TV5Monde, RFI, FranceInfo etc.

Vstupní požadavky - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Míla Janišová (23.09.2020)

Pro zapsání do kurzu Langue pratique III je požadováno splnění kurzů Langue pratique I a II. Pro zapsání do kurzu Langue pratique IV je požadováno splnění kurzů Langue pratique III a III.

Požadavky k zápisu - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D. (23.09.2022)

Semináře Langue pratique III a IV jsou zajišťovány dvěma vyučujícími. Oba semináře jsou pro studenty Francouzské filologie povinné, mohou si však zvolit pořadí vyučujících. V praxi to znamená, že zapíše-li se student/ka v ZS do semináře vedeného M. Kučerovou, musí v LS absolvovat seminář s francouzským lektorem a naopak. V každém případě bude seminář v ZS zapsán jako Langue pratique III a v LS jako Langue pratique IV.