PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář k normativní mluvnici francouzštiny II - AFR11018
Anglický název: Normative Grammar - Seminar II
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (17.09.2016)
Travaux pratiques liés au cours magistral Normativní gramatika.
Cíl předmětu - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (17.09.2016)

Maîtrise pratique de la langue française et des sujets traités pendant le cours magistral ; réflexion sur la langue.

Podmínky zakončení předmětu - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (16.05.2020)

Modalités de contrôle :

TEST AURA LIEU EN LIGNE

- test écrit (70 % des points au minimum) ;
- participation active au travail pendant le cours.

Literatura - francouzština
Poslední úprava: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. (04.11.2019)

Ouvrages de base :

Hendrich, Josef - Radina, Otomar - Tláskal, Jaromír (2001). Francouzská mluvnice. Plzeň : Fraus, 2001.

Riegel, Martin - Pellat, Jean-Christophe - Rioul, René (1994). Grammaire méthodique du français. Paris : PUF, 1994.

Exercices :

Baylon, Ch. - Fabre, P. (1995). Grammaire systématique de la langue française. Paris : Nathan Université, 1995.

Miličková, Ladislava (2002). Exercices de grammaire française. Brno : FF MU, 2002.

Monneret, Philippe - Rioul, René (1999). Questions de syntaxe française. Paris : PUF, 1999.

Stavinohová, Zdeňka (1979). Sbírka cvičení z francouzské gramatiky I, II. Praha : SPN, 1979.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK