PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Písemná práce z lingvistiky francouzštiny - AFR10061
Anglický název: Essay (French linguistic)
Zajišťuje: Ústav románských studií (21-URS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 10
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Mgr. Magdalena Kučerová, Ph.D.
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (18.05.2023)
V písemné práci z lingvistiky student prokazuje schopnost prezentovat ve francouzštině vybraný jazykový problém – kriticky shrnout dostupnou odbornou literaturu (při zachování jednotné citační normy) a představit jeho propojení s výukou francouzštiny. Práce musí být v rozsahu 8-10 stran a obsahovat seznam použité literatury. Téma student musí předem konzultovat s vybraným vyučujícím.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK