PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Contemporary French Language - Lexicology - AFR10030E
Anglický název: Contemporary French Language - Lexicology
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFR10030
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.3 Linguistics
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (18.05.2023)
Cílem toho kurzu je představit jednotlivé postupy francouzské slovotvorby (derivace, kompozice, extragramatické postupy slovotvorby) a procvičit je na modelových větách. Slovotvorba bude taktéž do kontextu neologických procesů současné francouzštiny.
Literatura - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (15.09.2020)

Barlézizian, Aram (2009). Précis de lexicologie du français moderne. Erevan : Université Brussov. 

Calvet, Louis-Jean (2011). Il était une fois 7000 langues. Paris : Fayard. 

Chaurand, Jacques (1977). Introduction à l'histoire du vocabulaire français. Paris : Bordas. 

Corbin, Danielle (1987). Morphologie   dérivationnelle   et   structuration   du   lexique. Tübingen : Niemeyer. 

De Saussure, Ferdinand (1972). Cours de linguistique générale. Paris : Payot. 

Dubois, Jean et al. (1999). Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Paris : Larousse. 

Ducháček, Otto (1969). A. J. Greimas. La sémantique structurale. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, pp. 23-40. 

Greimas, Algirdas Julien (1966). La sémantique structurale. Recherche de méthode. Larousse (Collection Langue et Langage).  

Lehmann, Alise ; Martin-Berthet, Françoise (2014). Lexicologie. Sémantique, morphologie, lexicographie. Paris : Armand Colin. 

Martinet, André (1967). Éléments de linguistique générale. Paris : Colin. 

Martinet, André (1979). Grammaire fonctionnelle du français. Paris : Didier. 

Matoré, Georges (1968). Histoire des dictionnaires français. Paris : Larousse. 

Mitterand, Henri (1996). Les mots français. Paris : Presses Universitaires de France. 

Niklas-Salminen, Aïno (2010). La lexicologieParis : Armand Colin. 

Mounin, Georges (1995). Dictionnaire de la linguistique. Paris : PUF. 

Picoche, Jacqueline (1976). Précis de lexicologie française. Paris : Nathan. 

Polguère, Alain (2001). Notions de base en lexicologieMontréal : Observatoire de Linguistique Sens-Texte (OLST). 

Polická, Alena (2014). Initiation à la lexicologie française. Brno : Masarykova univerzita. 

Roché, Michel. (2011). Pression lexicale et contraintes phonologiques dans la dérivation en -aie du français. Linguistica, Ljubljana University Press, Faculty of Arts, pp.522. 

Tournier, Nicole ; Tournier, Jean (2009). Dictionnaire de lexicologie française. Paris : Ellipses. 

Štichauer, Jaroslav (2014). Études sur la formation des mots en français préclassique et classique. Praha : Karolinum. 

Walter, Henriette (1988). Le français dans tous les sens. Paris.

 
Požadavky ke zkoušce - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (15.09.2020)

Kurz je zakončen písemným zápočtovým testem z probrané látky. Podrobnosti budou představeny během kurzu.

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: doc. Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. (15.09.2020)

Témata kurzu: 
1. Slovotvorba (obecně), hlavní lingvistické koncepce 
2. Matrice externe vs. matrice interne 
3. Derivace, sufixace 
4. Derivace, prefixace 
5. Kompozice, konverze 
6. Hlavní typy kompozit, composition savante 
7. Extragramatické postupy slovotvorby (typologie, klasifikace) 
8. Extragramatické postupy (mot-valise) 
9. Tronkace a abreviace 
10. Neologie, neologismus 
11. Klasifikace, typologie neologismů 
12. Shrnutí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK