PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Language Communication and Text (French) - AFR10027E
Anglický název: Language Communication and Text (French)
Zajišťuje: Zahraniční oddělení (21-ZO)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AFR10027
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Sylva Nováková, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.1 Modern EC Languages
Exchange - 09.3 Linguistics
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (31.08.2017)

* Základní a doporučená literatura:

Loucká, H., La Communication verbale et le texte, Karolinum, Praha 2010
Maingueneau, D., L´énonciation en linguistique française, Hachette, Paris 1994
                     nebo
Maingueneau, D., L´Approche de l´énonciation en linguistique française,
                     Hachette, Paris 1988
Perret, M., L´énonciation en grammaire de texte, Nathan, Paris 1994
Maingueneau, D., Eléments de linguistique pour le texte littéraire, Bordas, Paris 1990, 2000
Salins de, G., Rôle de l´ethnographie de la communication, le FdM, no spécial, janvier 1995
Weinrich, H., Grammaire textuelle du français, Didier/ Hatier, Paris 1989, (vybrané kapitoly)


Bibliografie k rozboru textů v části B bude průběžně doplňována podle probíraných komunikačních oblastí a slohových postupů

Požadavky ke zkoušce - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (31.08.2017)

Požadavky k atestaci:
- rozbor textů konkrétních komunikačních oblastí (průběžně)
- rozbor individuálně vybraného textu (k odevzdání)
- produkce 2 - 3 textů s funkčním zaměřením

zápočet:
- znalostní test
- rozbor textu

 

Pro vykonání atestace z tohoto předmětu mají studenti právo na jeden řádný a dva opravné termíny.

Sylabus - francouzština
Poslední úprava: Mgr. Andrea Hermanová (31.08.2017)

 A. Uvedení do problematiky jazykové komunikace a textu
 1.La langue, la parole, le texte. La production langagiere (= énonciation), le discours, le texte. - Le cadre communicatif. La situation de l´énonciation. - La production et  l´interprétation d´un texte. L´intention communicative, le sens du texte. - La stratégie communicative et l´organisation discursive.
2. L´énoncé - unité de base textuelle. L´énoncé et la phrase. La phrase et le texte.- La référence situationnelle, contextuelle, mémorielle; la connaissance partagée
3. Les traces de l´énonciation dans le texte (la personne; les déictiques temporels /spatiaux, les temps embrayés). - La modalisation.
4. La dimension temporelle d´un texte et les plans d´énonciation selon
E. Benveniste. Les plans d´énonciation selon D.Maingueneau. - L´ancrage énonciatif.

B. Rozbor psaných textů
   1. L´approche pragmatique d´un texte
   2. L´approche séquentielle d´un texte


   Rozbor textů z komunikační oblasti veřejné, administrativní, publicistické, reklamní, odborné, prakticky odborné, odborně vzdělávací i popularizační, literární, 
    se zaměřením
   - na jazykové prostředky a jejich funkční užití ve vztahu k pragmatické dimenzi textu a vybraným slohovým postupům;
   - na vlastní produkci textu s funkčním zaměřením

  


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK