PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář - AFO500008
Anglický název: Diploma Seminar
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Vyučující: Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.
Mgr. Alžběta Houzar, Ph.D.
Tanja Kocjančič Antolík, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.
prof. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
Anotace
Seminář je zaměřen na metodický postup při psaní odborné práce, a to jak v obecné rovině, tak i u konkrétních
diplomových prací. Studenti prokážou schopnost kritického zhodnocení a srovnávání pramenů. V průběhu
semináře budou studenti prezentovat vznikající kapitoly své diplomové práce a vzájemně poskytovat konstruktivní
kritiku, což bude sloužit jako příprava k obhajobě.
Poslední úprava: Šturm Pavel, Mgr., Ph.D. (27.03.2020)
Literatura

Odborná fonetická literatura je stanovena podle aktuálně řešených diplomových prací.

Poslední úprava: Šturm Pavel, Mgr., Ph.D. (27.03.2020)
Sylabus

Program a průběh semináře bude stanoven individuálně dle konkrétních témat diplomových prací.

Poslední úprava: Šturm Pavel, Mgr., Ph.D. (27.03.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK