PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Fyziologická fonetika - AFO200001
Anglický název: Physiological Phonetics
Zajišťuje: Fonetický ústav (21-FU)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (33)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Třída: A - Mezioborová nabídka VP: Lingvistika
Záměnnost : ASJ2B0006
Je záměnnost pro: ASJ2B0006
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (14.09.2022)
Předmět studenty uvádí do artikulační fonetiky. Anatomický a fyziologický popis respiračního, fonačního a artikulačního ústrojí je doplněn i představením zvukového systému češtiny a procesů, k nimž dochází v souvislé řeči. Výklad je doprovázen praktickými cvičeními zaměřenými na výslovnostní dovednosti (vokalická a konsonantická artikulace, fonační modifikace apod.).

U předmětu není povolena možnost opakovaného zápisu.
Ve zkouškovém období nenásledujícím bezprostředně po semestru, ve kterém byl předmět vyučován, bude vypsán pouze jeden zkušební termín.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Pavel Šturm, Ph.D. (17.03.2020)

70% docházka, aktivní účast

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (14.09.2022)

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Karolinum. (vybrané kapitoly)
Gick, B., Wilson, I. a Derrick, D. (2013). Articulatory Phonetics. Wiley-Blackwell.
Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996). The Sounds of the World’s Languages. Blackwell.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (14.09.2022)

Hlavní tematické okruhy:
1) Proces řečové komunikace. Základy neurolingvistiky.
2) Respirační ústrojí a funkce dýchání při řeči.
3) Anatomie a funkce hrtanu, základní nastavení hlasivek. Princip a typy fonace.
4) Artikulační ústrojí - mluvidla a nadhrtanové dutiny. Limity artikulace.
5) Podstata vokalické a konsonantické artikulace. Systém vokálů a konsonantů v češtině, artikulační variabilita.
6) Tvoření nepulmonických hlásek.
7) Procesy ve spojité řeči, modifikace a deformace při výslovnosti hlásek.
8) Stavba a fungování sluchového ústrojí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK