PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Současná finská literatura - AFN500014
Anglický název: Contemporary Finnish literature
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: finština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Pokyny_seminárky.pdf Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (19.06.2014)
Seminář studenty seznámí s trendy v nejnovější finské literatuře (cca od 90. let 20. století). Seminář pojednává jednotlivé tendence tematicky, těžiště je na čtení a analýze jednotlivých beletristických textů. Ve fokusu je finskojazyčná literatura,
švédskojazyční autoři z Finska budou zmiňováni okrajově.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (19.06.2014)

Aktivní účast na semináři, četba zadaných textů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (19.06.2014)
Základní studijní literatura:
SOIKKELI, M.: Kurittomat kuvitelmat: johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. Turku: Turun yliopisto, 2002,

ISSN 0784-3933; n:o 50

VARPIO, Y.: Suomen kirjallisuushistoria 3: Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. Helsinky: SKS 1999. ISSN 0355-1768;

724, 3

Texty od vybraných autorů na základě zadání.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (19.06.2014)

Hlavní tematické okruhy:

1. Obecné rysy období. Krize počátku 90. let, globalizace, medializace, multimedializace a komercionalizace, multikulturalita.

2. Autobiografičnost a její zpochybňování. Autofikce, tzv. fiktivní autobiografie (Hotakainen, Saisio, Liehu, Sinervo).

3. Otázka pohlaví - mužské a ženské autorské subjekty v moderní finské literatuře.

4. Vztah matky a dcery - Härkönen, Kiiskinen, Utriainen, Kauranen-Snellman, Jokisalo, Hassinen.

5. Vyprávění mladých žen - Kallio, Onkelin, Oksanen, Fagerholm.

6.-8. Obraz finského muže - „Chlapci WSOY“: Seppälä, Hotakainen, Raittila. Otava: Tamminen.

9. Hledání identity - Saisio, ElRamly-Paasonen, Verronen, Sinisalo.

10. Homosexualita - Sinisalo, Holappa, Saisio, Sinervo, Oksanen.

11. Beletristické psaní o dějinách v tomto období - Seppälä, Liksom, Lundberg.

12. „Nízký“ a „vysoký“ žánr, rozrušování hranice - Lehtolainen, Kauranen-Snellman, Alasalmi, Paasilinna.

13. Odraz multikulturality v moderní finské literatuře - Lindén, Oksanen, Salmela.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK