PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Literárněhistorické směry pro finštináře - AFN500010
Anglický název: The literary-historical trends in Finnish literature
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (19.06.2014)
Předmět poskytne studentům hlubší literárněvědnou průpravu co do orientace v dějinách finské literatury, resp. v jejích historických literárních směrech od 19. století do současnosti. Tato průprava bude v rámci seminářů realizována
na modelových příkladech. Upřednostňováno je čtení beletristických textů ve finském originále.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (19.06.2014)

Aktivní účast na semináři, četba zadaných beletristických a literárněvědných textů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (19.06.2014)
Základní studijní literatura:
HUMPÁL, M.KADEČKOVÁ, H., PARENTE-ČAPKOVÁ, V.: Moderní skandinávské literatury 1870-2000. Praha:

Karolinum 2006. IBSN 80-246-1174-0.

LAITINEN, K.: Suomen kirjallisuuden historia. Helsinky: Kustannusosakeyhtiö Otava 1997. ISN 951-1-15010-3.

VARPIO,Y. (red.) : Suomen kirjallisuuden historia I, II, III. Vammala: SKS 1999. ISBN 951-746-133-X.

Beletristické texty (viz výše)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (19.06.2014)

Hlavní tematické okruhy:

1. Finský romantismus - Elias Lönnrot: Úvod ke Kanteletar

2. Finský realismus - Juhani Aho: Papin rouva, Papin tytär.

3. Finský novoromantismus, karelianismus - Eino Leino: Helkavirsiä I., II.

4. Finský neorealismus - Maria Jotuni: Tohvilisankarin rouva

5. Finský impresionismus - Joel Lehtonen: Kerran kesällä

6. Finská dekadence - L. Onerva: Mirdja, povídky

7. „Mytické zobrazení národa“ - Aino Kallas: Sudenmorsian

8. „Biologické zobrazení národa“ - Frans Eemil Sillanpää: Ihmiset suviyössä

9. Finský modernismus v poezii - Eeva-Liisa Manner, Paavo Haavikko (vybrané básně)

10. Finský modernismus v próze - Veijo Meri: Manillaköysi

11. Návrat realistického modu - Väinö Linna: Täällä Pohjantähden alla, Tuntematon sotilas

12. Společensky angažovaná literatura - Pentti Saarikoski: vybrané básně a fragmenty prózy

13. Postmodernismus - Rosa Liksom: Unohdettu vartti, Tyhjän tien paratiisit

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK