PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Specifika psané a mluvené finštiny I. - AFN500005
Anglický název: The specifics of written and spoken Finnish I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: finština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Lasse Suominen, M.A.
Vyučující: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.
Lasse Suominen, M.A.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Předmět se zaměřuje na prohloubení schopnosti komunikovat ve finštině na specifická témata jak ústně, tak
písemně. Součástí předmětu jsou mluvní a poslechová cvičení, nácvik méně typických konverzačních situací,
důraz se klade zejména na rozšiřování slovní zásoby a práci s textem.
Součástí je i samostatná písemná práce na zadané téma (ve finštině).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (19.06.2014)

Aktivní účast na hodinách, vypracovávání průběžně zadávaných úkolů (písemných i ústních).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (19.06.2014)
Základní studijní literatura:
DUFVA, H., MUIKKU-WERNER, P., AALTO, E.: Mämmin ja makkaran maa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto 1993.

ISBN 951-34-0195-2

Sata suomalaisen kulttuurin vuotta. Porvoo: WSOY 1974. ISBN 951-0-06595-1

Kansalaisen käsikirja. Helsinki Media, Vantaa 1994. ISBN 951-9126-70-8

Ars - Suomen taide I-IV. Keuruu 1989

Další odborná literatura:
Běžné finské deníky, kulturní i populárně-naučné časopisy a další publikace týkající se Finska a finského způsobu života

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)

Hlavní tematické okruhy:

1.-2. Specifické rysy mluveného jazyka

3.-4. Specifické rysy psaného jazyka

5.-6. Komunikační strategie v mluveném a psaném textu

7.-9. Rozšiřování slovní zásoby: současná finská společnost, doprava, finance, bankovnictví, obchod

10. Vyprávění příběhu

11.-13. Práce s tiskem - noviny a společenské týdeníky

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK