PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Překlad finské lyriky II - AFN200039
Anglický název: Translating Finnish lyrics II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michal Švec
Vyučující: Mgr. Michal Švec
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (17.06.2019)
Druhý ze dvou plánovaných workshopů zaměřených na překlad finské lyriky do češtiny bude věnován
finskojazyčné poezii psané volným veršem, především na kanonické texty vydané v originálech od 20. do 80. let
20. století. Předmět sestává ze dvou jednodenních blokových setkání a individuální přípravy. Obsahem prvního
setkání se bude teoretický základ pro překlad volného verše, srovnávací analýza vybraných českých překladů s
finskými originály a interpretace dosud nepřeložených básnických textů, se kterými se bude na workshopu dále
pracovat. Na druhé setkání si každý účastník připraví vlastní český překlad několika zvolených básní. Setkání bude
věnováno diskusi o konkrétních překladatelských řešeních, zpětné vazbě k vyhotoveným překladům a redakční
práci s českými texty. Vzniklé překlady budou základem pro korpus textů vybraných do překladové antologie finské
lyriky, která vyjde koncem roku 2020.
Překladatelský workshop vznikl a probíhá v rámci tříletého projektu Dějiny finské poezie ve světle soudobé finské
literární vědy financovaného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy. Workshop navazuje na podobně
koncipovaný předmět realizovaný na jaře 2019 a přednáškový kurz spojený s interpretačním seminář Finská lyrika
v průběhu věků vyučovaný v zimním semestru 2018–2019. Workshop Překlad finské lyriky 2 je otevřen všem
zájemcům, absolvování výše uvedených, dříve realizovaných předmětů není podmínkou účasti.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (17.06.2019)

Účast na obou částech blokové výuky. Individuální práce (domácí příprava) - četba textů na první setkání, překlad textů na druhé setkání, zpětná vazba k překladům ostatních účastníků kurzu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (17.06.2019)

GASPAROV, Michail Leonovič. Nástin dějin evropského verše. Dauphin: Praha - Podlesí, 2010/2012.

IBRAHIM, Robert; PLECHÁČ, Petr; ŘÍHA, Jakub. Úvod do teorie verše. Akropolis: Praha, 2013.

KANTOKORPI, Mervi; LYYTIKÄINEN, Pirjo; VIIKARI, Auli. Runousopin perusteet. Palmenia: Helsinki 2017.

KANTOLA, Jaana. Runous plus. Tutkielmia modernismin jälkeisestä runoudesta. Palmenia: Helsinki 2001.

KAINULAINEN, Siru; KESONEN, Kaisu; LUMMAA, Karoliina (eds.). Lentävä hevonen. Välineitä runoanalyysiin. Vastapaino: Tampere, 2010.

LEINO, Pentti. Kieli, runo ja mitta. Suomen kielen metriikka. SKS: Helsinki, 1982.

LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Apostrof: Praha, 2012. 4. upr. vyd.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (17.06.2019)

2 x 6 kontaktních hodin + samostatná práce a konzultace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK