PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazyková cvičení a reálie finštiny II - AFN200033
Anglický název: Life and Institutions of Finland II
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: finština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lasse Suominen, M.A.
Vyučující: Lasse Suominen, M.A.
Prerekvizity : AFN200032
Záměnnost : AFN200018
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Tento jednosemestrální seminář navazuje na předmět Jazyková cvičení a reálie I, který je jeho prerekvizitou a je
určen pro středně pokročilé studenty. Jazykově orientovaný seminář má rozšířit slovní zásobu z různých oblastí
života a lidské činnosti a seznámit studenty s finskými reáliemi, tj. s finským způsobem života, s finskou
společností a jejími institucemi. Seminář se zaměřuje také na procvičování písemného projevu ve finštině;
součástí je písemná práce ve finském jazyce. Seminář bude realizován ve finském jazyce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Základní studijní literatura:
DUFVA, H., MUIKKU-WERNER, P., AALTO, E.: Mämmin ja makkaran maa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto 1993.

ISBN 951-34-0195-2

Sata suomalaisen kulttuurin vuotta. Porvoo: WSOY 1974. ISBN 951-0-06595-1

Kansalaisen käsikirja. Helsinki Media, Vantaa 1994. ISBN 951-9126-70-8

Ars - Suomen taide I-IV. Keuruu 1989

Další odborná literatura:
Běžné finské deníky, časopisy a další publikace týkající se Finska a finského způsobu života.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)

Hlavní tématické okruhy:

1. Politický systém.

2. Zahraniční politika Finska, vztah k EU.

3. Sociální systém.

4. Zdravotní péče.

5. Soudní systém ve Finsku.

6. Školství ve Finsku.

7. Náboženství.

8.-9. Národy a jazyky na území Finska.

10. Přistěhovalectví.

11.-13. Další témata dle zájmu studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK