PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jazyková cvičení a reálie finštiny I - AFN200032
Anglický název: Life and Institutions of Finland I
Zajišťuje: Ústav germánských studií (21-UGS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: finština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lasse Suominen, M.A.
Vyučující: Lasse Suominen, M.A.
Záměnnost : AFN200018
P//Je prerekvizitou pro: AFN200033
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Tento jednosemestrální seminář navazuje na Praktický kurz finštiny II a je určen pro středně pokročilé studenty.
Jazykově orientovaný seminář má rozšířit slovní zásobu z různých oblastí života a lidské činnosti a seznámit
studenty s finskými reáliemi, tj. s finským způsobem života, s finskou společností a jejími institucemi. Seminář se
zaměřuje také na procvičování písemného projevu ve finštině; součástí je písemná práce ve finském jazyce.
Seminář bude realizován ve finském jazyce.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)
Základní studijní literatura:
DUFVA, H., MUIKKU-WERNER, P., AALTO, E.: Mämmin ja makkaran maa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto 1993.

ISBN 951-34-0195-2

Sata suomalaisen kulttuurin vuotta. Porvoo: WSOY 1974. ISBN 951-0-06595-1

Kansalaisen käsikirja. Helsinki Media, Vantaa 1994. ISBN 951-9126-70-8

Ars - Suomen taide I-IV. Keuruu 1989

Další odborná literatura:
Běžné finské deníky, časopisy a další publikace týkající se Finska a finského způsobu života.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Fárová, Ph.D. (02.09.2014)

Hlavní tématické okruhy:

1. Geografie.

2.-3. Příroda a podnebí, přírodní parky, fauna a flora.

4.-5. Současné výtvarné umění a design.

6. Současná architektura.

7. Současná hudba.

8. Současné divadlo.

9. Současný film.

10. Sport.

11. Kulturní a společenské fenomény.

12.-13. Media.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK