PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Etnologie Evropy - AET500202
Anglický název: Ethnology of Europe
Zajišťuje: Ústav etnologie (21-UETN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D. (24.04.2019)
Úvodní přehledový kurz navazujícího magisterského studia seznamuje s jedním ze základních disciplinárních
diskursů etnologických věd a prezentuje klíčové problémové okruhy současné evropské etnologie, sloužící jako
potenciální inspirace pro problémově orientovaná bádání rozvíjená v rámci diplomových prací. Vedle primárně
středoevropské evropské etnologie zakotvené v německy psané akademické tradici kurz rozvíjí i témata rozvíjená
skandinávskou etnologií a anglosaskou folkloristikou, včetně specifických témat aktuálních v prostoru střední a
východní Evropy uchopovaných příbuznými historickými, humanitními a sociálními vědami (především kulturní
historií, historickou antropologií, kulturními studii a široce chápanou literární vědou). Seminární texty ke kurzu jsou
průběžně aktualizovány v souvislosti s aktualitou jednotlivých témat.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D. (24.04.2019)
Základní literatura
Bendix, R. - Löfgren, O.: European Ethnology. Editor´s Introduction. Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology 38, 2008, s. 1-7.

Bendix, R.: Of Names, Professional Identities, and Disciplinary Futures. Journal of American Folklore 111/441, 2008, s. 235-246.

Bendix, R.: „From Volkskunde to the ‚Field of Many Names‘. Folklore Studies in German-

Speaking Europe Since 1945 i: Bendix, R. - Hasan-Rokem, G. (eds). A Companion to Folklore. Routledge Companions to Anthropology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012, s. 364-390.

Gerholm, T.: Sweden: Central Ethnology, Peripheral Anthropology. In: Roldan, A. A. - Vermeulen, H.

(eds.): Fieldwork and Footnotes: Studies in the History of European Anthropology. London: Routledge, 1995, s. 159-170.

Hafstein, V. H. - Margry, P. J.: What´s in a Discipline? Cultural Analysis 13, 2014, s. 1-10.

Johler, R.: Doing European Ethnology in a Time of Change: The Metamorphosis of a Discipline (in Germany and in Europe). Traditiones 41, 2012, s. 245-255.

Kockel, U. - Nic Craith, M. - Frykman, J.: Introduction. The Frontiers of Europe and European Ethnology. In: Kockel, U. - Nic Craith, M. - Frykman, J. (eds.): A Companion to Anthropology of Europe. Blackwell Companions to Anthropology. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012, s. 1-10.

Kockel, U.: European Ethnology as Engaged Toposophy. Acta Historica Universitatis Klaipedensis - Studia

Anthropologica 19, 2014, s. 147-163.

Kõresaar, E.: Concepts Around Selected Pasts: On ‘Mnemonic Turn’ in Cultural Research. Folklore. Electronic Journal of Folklore 57, 2014, s. 7-28.

Rogan, B.: The Troubled Past of European Ethnology. SIEF and International Cooperation from Prague to Derry. Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology 38, 2008, s. 66-78.

Stoklund, B.: European Ethnology between Two Turns of Centuries. The Danish Experience. In: Volkskultur und Moderne. Europäische Ethnologie zur Jahrtausendwende. Festschrift für Konrad Köstlin zum 60. Geburtstag am 8. Mai 2000. Wien: Institut für Europäische Ethnologie, 2000, s. 47-59.

Vermeulen, H. F.: Before Boas: The Genesis of Ethnography and Ethnology in the German Enlightenment. Lincoln: University of Nebraska Press, 2015.

Doporučená literatura
Bendix, R.: Amerikanische Folkloristik: Eine Einführung. Berlin: Reimer, 1995.

Cocciara, G.: The History of Folklore in Europe. Philadelphia: Institute for Study of Human Issues, 1981.

Feinberg, J. G.: Who´s Afraid of Big, Bad Folk? Slovenský národopis / Slovak Ethnology 61, 2013, s. 548-560.

Gerndt, H. (ed.): Volkskunde und Nationalsozialismus. München: Münchner Vereinigung für Volkskunde, 1987.

Klein, B.: Cultural Heritage, the Swedish Folklife Sphere, and the Others. Cultural Analysis 5, 2006, s. 57-80.

Kockel, U.: Liberating the Ethnological Imagination. Ethnologia Europaea. Journal of European Ethnology 38, 2008, s. 8-12.

Korff, G.: Namenwechsel als Paradigmenwechsel? Die Umbenennung des Faches Volkskunde an deutschen

Universitäten als Versuch einer Entnationalisierung. In: Weigel, S. - Erdle, B. (eds.): Fünfzig Jahre danach: Zur Nachgeschichte des Nationalsozialismus. Zürich: v/d I fHochschulverlag AG, 1996, s. 403-434.

Laruelle, M.: The Discipline of Culturology: A New "Ready-Made Thought" for Russia. Diogenes 204, 2004, s. 21-36.

Hajduk-Nijakowska, J.: Towards the New Folklore Genre Theory. Slovenský národopis/Slovak Ethnology 63/2, 2015, s. 161-173.

Leser, P.: Germany: Interpreting Cultural Traits. In: Diamond, S. (ed.): Anthropology: Ancestors and Heirs. Studies in Anthropology 5. Berlin: Walter de Gruyter, 1980, s. 149-206.

Scherrer, J.: Kulturologie. Russland auf der Suche nach einer zivilisatorischen Identität. Göttingen: Wallstein Verlag, 2003.

Stein, M. B: Coming to Terms with the Past. The Depiction of Volkskunde in the Third Reich since 1945. Journal of Folklore Research 24, 1987, s. 157-185.

Schneider, I.: Wiederkehr der Traditionen? Zu einigen Aspekten der gegenwärtigen Konjunktur des kulturellen Erbes. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 59/108, 2005, s. 1-20.

Vermeulen, H. F.: Origins and institutionalization of ethnography and ethnology in Europe and the USA, 1771-1845. In: Vermeulen, H. - F. Roldán, A. Alvarez (eds.): Fieldwork and Footnotes. Studies in the History of European Anthropology. London/New York: Routledge, 1995, s. 39-59.

Vermeulen, H. F.: The Emergence of „Ethnography“ ca 1770 in Göttingen. History of Anthropology Newsletter 19, 1992, č. 2, s. 6-9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK