PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Odborná exkurze - AET500191
Anglický název: .
Zajišťuje: Ústav etnologie (21-UETN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D. (11.06.2018)
Cílem kurzu je komentovaná návštěva pětice etnologicky zaměřených odborných institucí za účelem seznámení s
aplikovanou dimenzí etnologické vědecké práce. Hlavní náplní je přitom názorně prezentovat možnosti uplatnění
absolventů oboru Etnologie na domácím pracovním trhu. Zvláštní důraz je kladen na vědecké a odborné instituce
zabývající se základním i aplikovaným etnologickým výzkumem. Standardně je navštěvováno pět typů institucí,
které vždy představí svojí odbornou činnost a aktuálně řešené vědecké projekty:

1) vědecký ústav (např. Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.)
2) vědecko-pedagogické etnologické pracoviště (např. Ústav evropské etnologie FF MU, Katedra antropologie FF
ZČU)
3) etnologické muzeum, archiv či jiná paměťová instituce (např. Národopisné muzeum Národního muzea v Praze)
4) odborné pracoviště zabývající se aplikovanou dimenzí etnologické práce (např. Národní ústav lidové kultury)
5) regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu (např. Muzeum hlavního města Prahy)

Cílem kurzu je seznámení s možností nahlédnout instituční zázemí vědeckých oborů a konzultovat a diskutovat s
příslušnými odborníky.
Atestace bude udělena na základě absolvování programu exkurze a po akceptování předložené souborné
odborné zprávy z exkurze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK