PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do dějin a kultury Latinské Ameriky - AET200058
Anglický název: Introduction to the History and Culture of Latin America [2]
Zajišťuje: Ústav etnologie (21-UETN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AIH520007
Garant: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Pargač, CSc. (06.07.2011)

Základní etnohistorický a etnolingvistický přehled mapující tzv. Latinskou Ameriku. První část je zaměřena na etnolingvistickou klasifikaci Střední a Jižní Ameriky a Karibské ostrovní oblasti. Druhá část se zaměřuje na etnohistorii předkolumbovských civilizací s důrazem na tzv. vysoké kultury - Aztéků, Mayů a Inků zasazené do širšího kontextu jim předcházejících civilizací. Podrobná pozornost je věnována primárním pramenům, jak evropským tak i nativním a především, především předkolumbovské slovesnosti. Třetí část se zabývá proměnami latinskoamerické společnosti v průběhu tzv. koloniálního období. - nativní obyvatelstvo, mestici, mulati, zambové- Čtvrtý oddíl je věnován pronikání dalších evropských mocností (Anglie, Francie, Nizozemí ad.) do Nového světa a důsledkům těchto aktivit. Poslední část se zaměřuje na současné ekonomické, kulturní, politické, sociální a ekologické problémy současného indiánského obyvatelstva Latinské Ameriky (boje o půdu, indiánské povstání v mexickém Chiapasu apod.).
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Pargač, CSc. (06.07.2011)

Anderson Imbert, Enrique, Dějiny literatur LAtinské Ameriky, Praha, Odeon, 1966.

Bushnell, G. H. S., Umění staré Ameriky, Praha, Odeon, 1970.

Fuentes, Carlos, Pohřbené zrcadlo, Praha, Mladá fronta, 2003

Henríquez Ureňa, Pedro, Historia de la cultura en la América hispánica, México, Col. Popular, 1986

Chalupa, Jiří, Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile, Praha, NLN, 1999.

Janáček, Josef, Čtyři plavby Kryštofa Kolumba, Praha, Panorama, 1992.

Kašpar, Oldřich, Obraz Nového světa v české a evropské literatuře 16.-19. století, Praha, UK, 1983.

Kašpar, Oldřich, Zámořské objevy a jejich ohlas v českých zemích, Praha - Pardubice, Kora, 1992

Kašpar, Oldřich - Mánková, Eva, Dějiny Mexika, Praha 1999

Katz, Friedrich, Staré americké civilizace, Praha, Odeon, 1989.

Klápšťová, Kateřina - Krátký, Čestmír, Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky, Praha, Libri, 2001

Klíma, Jan, Dějiny Brazílie, Praha, NLN, 1998.

Kol. autorů, Slovník spisovatelů Latinské Ameriky, Praha, Libri, 1996..

Kováč, Milan. Slnko jaguára. Náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov, Bratislava, Chronos, 2002.

León-Portilla, Miguel, Aztécké filozofie, Praha, Argo, 2002

Mácha, Přemysl, Plamínek v horách, požár v nížině. Indiánské povstání v Chiapasu, Brno, Doplněk, 2003..

Polišenský, Josef a kol., Dějiny Latinské Ameriky, Praha, Svoboda, 1979.

Soustelle, Jacques, Čtvero sluncí, Praha, Argo, 2000

Thompson, John Eric S., Sláva a pád starách Mayů, Praha, Mladá fronta, 1971.

Todorov, Tzvetan, Dobytí Ameriky. Problém druhého, Praha, Mladá fronta, 1996

Vaillant, Georges, Aztékové, Praha 1974.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK