PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Deskriptivní etnologie - AET100229
Anglický název: Descriptive Ethnology
Zajišťuje: Ústav etnologie (21-UETN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D. (07.01.2021)
Posláním přednášky je seznámit studentku/studenta se základními problémy a tématy tzv. deskriptivní etnologie,
jejímž posláním je přiblížení kultur světa jako určitého celku. Základní otázku lze spatřovat v problému klasifikace
zmíněných kultur světa, a to v souladu se sérií kritérií, jež lze ve větší či menší míře uspořádat hierarchicky.
Tematický zájem, budiž řečeno na okraj, o pořádání etnik světa je tradiční především v německé klasické etnologii.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D. (07.01.2021)

Taschen Atlas: Voelker and Sprachen, Klett-Perthes Verlag, Gotha and Stuuttgart 2006 (zejména „areály“)

Lexika v češtině: Hubinger-Honzák-Polišenský: Národy celého světa, Praha 1985 /J. Wolf: Abeceda národů . Praha: Horizont 1981

Čeboksarov, N. N. - I.A. Čeboksarovová: Národy. Rasy. Kultury. MF, Praha 1978. (zejména HKT a HEO).

Justoň, Zdeněk: Ekonomie přírodních národů. Praha: Dophin 2012. Toto původní české dílo je možno považovat za základní pramen (je dostupné jako e-kniha díky laskavosti bc. Shiller)

Laplantine, Francois La description ethnographic, Paříž 1996.

Wendell H. Oswalt: Other Peoples, Other Customs. World Ethnography and Its History. New York: Holt, Rinehart and Winston 1972.

Vrhel František: „Dlouhé trvání“: Etnologické paralely a souvislosti. Studia Ethnologica XIII, Praha 2005, s. 11-22.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D. (07.01.2021)

Sylabus by měl zahrnout obecný úvod a metodologicky vzato srovnávací metodu, především v americkém tzv. HRAFovém přístupu. Následují jednotlivá kritéria, a to od zřetelů geografických a lingvistických přes kritéria biologická, přes kritéria typová, stadiální až po kritéria areální. V souladu se sylabem bude v závěru kurzu předložen pokus o reálnosti či nereálnosti naznačených kritérií.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK