PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Odborná exkurze - AET100140
Anglický název: .
Zajišťuje: Ústav etnologie (21-UETN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D. (11.06.2018)
Cílem kurzu je komentovaná návštěva pětice etnologicky zaměřených odborných institucí za účelem seznámení s
aplikovanou dimenzí etnologické vědecké práce. Hlavní náplní je přitom názorně prezentovat možnosti uplatnění
absolventů oboru Etnologie na domácím pracovním trhu. Zvláštní důraz je kladen na instituce zaměřené na
problematiku evropské etnologie a folkloristiky a zabývající se na odborné úrovni implementací vládní Podpory
tradiční péče o tradiční lidovou kulturu, včetně problematiky nemateriálního kulturního dědictví a agendy UNESCO.
Standardně je navštěvováno pět typů institucí, které vždy představí svojí odbornou činnost a aktuálně řešené
vědecké projekty:

1) státní instituce definující legislativní rámec péče o tradiční lidovou kulturu, etnickou a regionální problematiku,
migrační politiku apod. (např. Odbor regionální a národnostní kultury MK ČR)
2) odborné pracoviště zabývající se aplikovanou dimenzí etnologické práce (např. Národní ústav lidové kultury)
3) regionální odborné pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu (např. Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum
Vysočiny Třebíč)
4) vědecko-pedagogické etnologické pracoviště (např. Ústav evropské etnologie FF MU, Katedra antropologie FF
ZČU)
5) vědecký ústav (např. Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.)

Jako alternativa je nabízena návštěva významných muzeí s etnografickými fondy (např. Národopisné muzeum
Národního muzea v Praze, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur Národního muzea v
Praze,Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně), muzeí v přírodě (např. Valašské muzeum v
přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Soubor lidových staveb Vysočina), nevládní organizace (např. Člověk v tísni
o.p.s.), či specializovaných archivních a knihovnických institucí zabývajících se etnologickou problematikou.
Cílem kurzu je seznámení se s uchováváním a zpracováním etnologických pramenů, stejně jako způsobem
vyhodnocování a aplikace vědeckých poznatkům, spojené s možností nahlédnout instituční zázemí vědeckých
oborů a konzultovat a diskutovat s příslušnými odborníky.
Zápočet bude udělen na základě absolvování programu exkurze a po akceptování předložené souborné odborné
zprávy z exkurze.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK