PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Úvod do dějin a kultury Latinské Ameriky I - AET100024
Anglický název: Introduction to the History and Culture of Latin America I
Zajišťuje: Ústav etnologie (21-UETN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: AIH520001
Garant: doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Záměnnost : AIH520007
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jan Pargač, CSc. (14.05.2008)Cyklus přednášek mapujících etnohistorický vývoj iberské části amerického kontinentu s důrazem na Karibskou oblast,
Mesoameriku a Jižní Ameriku v časovém rozsahu od předkolumbovských cibilizací až do současnosti. V rámci prvního
bloku je věnována pozornost zejména hmotné a duchovní kultuře tzv. vrcholných civilizací - Aztéků, Mayů a Inků. Část
druhá se zabýva střetem dvou kulturních modelů evropského a amerického na konci 15. a v 16. století. Část třetí mapuje
vývoj nové latinskoamerické reality v průběhu 17. - 19. století. Čtvrtý blok je zasvěcen latinskoamerické současnosti.
Speciální pozornost je věnována formování obrazu obrazu Nového světa v evropském a českém kontextu 16. - 19. století.
Přednášky vycházejí, mimo jiné, z autorových vlastních terénní autorových výzkumů a studia historických knižních fondů a
archívů zejména ve Španělsku, Portugalsku, Itálii na Kubě apod.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Pargač, CSc. (24.05.2008)

Anderson Imbert, Enrique, Dějiny literatur LAtinské Ameriky, Praha, Odeon, 1966.

Bushnell, G. H. S., Umění staré Ameriky, Praha, Odeon, 1970.

Fuentes, Carlos, Pohřbené zrcadlo, Praha, Mladá fronta, 2003

Henríquez Ureňa, Pedro, Historia de la cultura en la América hispánica, México, Col. Popular, 1986

Chalupa, Jiří, Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile, Praha, NLN, 1999.

Janáček, Josef, Čtyři plavby Kryštofa Kolumba, Praha, Panorama, 1992.

Kašpar, Oldřich, Obraz Nového světa v české a evropské literatuře 16.-19. století, Praha, UK, 1983.

Kašpar, Oldřich, Zámořské objevy a jejich ohlas v českých zemích, Praha - Pardubice, Kora, 1992

Kašpar, Oldřich - Mánková, Eva, Dějiny Mexika, Praha 1999

Katz, Friedrich, Staré americké civilizace, Praha, Odeon, 1989.

Klápšťová, Kateřina - Krátký, Čestmír, Encyklopedie bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky, Praha, Libri, 2001

Klíma, Jan, Dějiny Brazílie, Praha, NLN, 1998.

Kol. autorů, Slovník spisovatelů Latinské Ameriky, Praha, Libri, 1996..

Kováč, Milan. Slnko jaguára. Náboženský svet Olmékov, Mayov a Aztékov, Bratislava, Chronos, 2002.

León-Portilla, Miguel, Aztécké filozofie, Praha, Argo, 2002

Mácha, Přemysl, Plamínek v horách, požár v nížině. Indiánské povstání v Chiapasu, Brno, Doplněk, 2003..

Polišenský, Josef a kol., Dějiny Latinské Ameriky, Praha, Svoboda, 1979.

Soustelle, Jacques, Čtvero sluncí, Praha, Argo, 2000

Thompson, John Eric S., Sláva a pád starách Mayů, Praha, Mladá fronta, 1971.

Todorov, Tzvetan, Dobytí Ameriky. Problém druhého, Praha, Mladá fronta, 1996

Vaillant, Georges, Aztékové, Praha 1974.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK