Estetika 19. století - AES100152
Anglický název: Aesthetics of 19th Century
Zajišťuje: Katedra estetiky (21-KEST)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://Zkouška se uskuteční přes aplikaci ZOOM. Studenti musí předem nahlásit zájem o tento způsob zkoušení.
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Záměnnost : AES100107
Je záměnnost pro: AES100107
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Přednáška nejdříve podá přehled estetiky romantismu v Německu, Anglii a Francii. Pozornost bude dále zaměřena
na představení Hegelových estetických názorů, na jeho pojetí významu a postavení umění ve „vývoji ducha“.
Následně boudou uvedeny Marxovy názory na význam a postavení umění ve společnosti. Přednáška poté představí
významné estetické koncepce Arthura Schopenhauera, Sörena Kierkegaarda a Friedricha Nietzscheho. Pozornost
bude věnována i estetice „lartpourlartismu“ (Wilde). Závěrem bude přednáška sledovat vývojové tendence estetiky
2. poloviny 19. století: formalistickou linii (Herbart), linii biologickou (Darwin, Spencer), sociologickou (Taine,
Hennequin, Guyau, Tolstoj) a psychologickou (Fechner).

V semináři budou rozebrány některé ze základních textů francouzské sociologické estetiky 19. století. Pozornost
bude věnována zejména Sainte-Beuvovými, Tainovými, Hennequinovými a Guyauovými názory na vztah mezi
uměním a společností, na povahu a roli umělecké kritiky a podstatu umělecké geniality.
Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (04.08.2022)
Literatura

Povinná literatura:

 • Guyau, Jean Maria: Umění s hlediska sociologického. Praha: Orbis, 1925.
 • Hennequin, Émile: Vědecká kritika. Praha: F. V. Krejčí, 1897.
 • Nietzsche, Friedrich: Zrození tragédie z ducha hudby. Praha: Gryf, 1993.
 • Sainte-Beuve, Augustin: Podobizny a eseje. Praha: Odeon, 1969.
 • Schopenhauer, Arthur: Svět jako vůle a představa I. a II. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov,

1998.

 • Taine, Hyppolite: Studie o dějinách umění. Praha: Odeon, 1978.
 • Wilde, Oscar: Intence. Votobia, Olomouc 1994.

Doporučená literatura:

 • Bain, Alexander: Emotions and Will. London: Green 1875.
 • Darwin, Charles: O původu člověka. Praha: Academia. 1970.
 • Guyau, Jean Maria: Les problémes de l’esthétique contemporaine. Paris: Félix Alcan, 1911.
 • Guyau, Jean Maria: Umění z hlediska sociologického. Praha: Orbis, 1925.
 • Hegel, G. W. F.: Estetika I. a II. Praha: Odeon, 1966.
 • Hennequin, Émile: Spisovatelé ve Francii zdomácnělí (Dickens - Heine - Turgeněv - Poe -
 • Dostojevský - Tolstoj). Praha: Rozhledy, 1896.
 • Hennequin, Émile: Vědecká kritika. Praha: Alois Weisner, 1897.
 • Nietzsche, Friedrich: Ecce homo. Praha: Naše vojsko, 1993.
 • Nietzsche, Friedrich: Rané texty o hudbě a řeči. Praha: Oikoymenh, 2011.
 • Staël, A.-L.-G.: De l’Allemagne. Paris: Garnier Frères, 1932.
 • Stendhal: Energické múzy. Praha: Odeon, 1970.
 • Taine, Hyppolite: Filosofie umění, Praha: Pelcl, 1913.
 • Tolstoj, L. N.: Co jest umění, Praha: B. Kočí, 1924.

Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (19.10.2022)