PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Písemná práce ze soudobých teorií - AES100113
Anglický název: Graded Paper on Contemporary Theories
Zajišťuje: Katedra estetiky (21-KEST)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.
doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Anotace
Předmět povede studenty k vytvoření samostatné písemné práce na téma související se soudobými estetickými
teoriemi. Rozsah písemné práce je určen na 10 normovaných stran. Seminář seznámí studenty s hlavními fázemi
psaní odborného textu, od vyhledání relevantní literatury, přes její zpracování až k finální prezentaci. Pozornost bude
zaměřena především na přesnou argumentaci, dodržování citačních a jazykových norem a stylistickou úroveň textu.
Každý z uvedených vyučujících má dohled nad písemnými pracemi spadajícími do oblasti jeho specializace.
Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (04.08.2022)
Literatura

Literatura povinná:

  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.
  • Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Academia, Praha 2000.

Doporučená literatura:

  • Anne Sheppard, Aesthetics. An Introduction to the Philosophy of Art, Oxford University Press 1987.
  • Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J.: Jak napsat odborný text. LEDA, Praha 1999.
  • Meško, D. a kol.: Akademická příručka. Osveta, Martin 2006.
  • Wolfhart Henckmann, W., Lotter, K.: Estetický slovník, Praha 1995.
  • Zuska, V.: Estetika, úvod do tradiční disciplíny, Praha, Triton 2001.
  • ČSN ISO 690 (01 0197). Bibliografické citace: Obsah, forma a struktura.
  • ČSN ISO 690-2 (01 0197). Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

Poslední úprava: Paštěka Václav, Mgr. (19.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK