Indonéština - praktická jazyková cvičení e - AEIN100094
Anglický název: Indonesian - Practical Language Exercises c
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. (25.09.2023)
Tento kurz je zaměřen na procvičování praktických znalostí nabytých v kurzu Indonéština - jazyk IIIa.
Cílem je být schopen hovořit o náročnějších tématech a vyjádřit svůj názor.
Sylabus bude vytvořen na základě aktuálních novinových článků a témat, která si sami studenti vyberou k prezentaci.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. (25.09.2023)

Podmínkou je cca 20 minutová prezentace na vybrané téma a úspěšné složení testu zaměřeného zejména na slovní zásobu probíranou v tomto kurzu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. (25.09.2023)

Současná indonéská periodika - např. Kompas, Tempo, Sinar Harapan a další.