PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář a - AEIN100090
Anglický název: Bachelor Seminar a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. (25.09.2023)
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné,
i na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné
shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé.
Studenti nejprve po konzultaci s vyučujícím vyberou téma bakalářské práce, poté na hodině přednesou osnovu a
seznam vybrané literatury.
Jednotlivá témata sylabu a literatura budou specifikovány podle zaměření jednotlivých prací.
Cílem předmětu je být schopen kriticky zhodnotit potřebnou literaturu, být schopen formulovat osnovu práce a získat potřebné metodologické vedení k psaní bakalářské práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. (25.09.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je prezentace osnovy a posléze představení vlastního tématu bakalářské práce v cca 20 minutové prezentaci.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, Olomouc: Votobia 199

Čmejrková, S. - Daneš, F. - Svĕtlá, J.: Jak napsat odborný text, Praha: Leda 1999

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě, Praha: Academia 2000

Liška, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba, Praha: Ivo Ulrych 2003

Holoušková, D. - Krobotová, M.: Diplomové a závěrečná práce, Olomouc: UP 2002

Filka, J.: Metodika tvorby diplomové práce, Brno: Knihař 2002

Sgall, P. - Panevová, J.: Jak psát a nepsat česky, Praha: Karolinum 2004.

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK