PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do kulturních studií Indonésie - AEIN100084
Anglický název: Introduction to Cultural Studies Indonesia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Předmět je věnován studiu indonéské společnosti a to především perspektivou aspektů ovlivňujících resistenci a změny
sociokulturního vývoje. Definuje, jak kultury vznikají, etablují se a odrážejí v každodenním životě, v osobní zkušenosti,
politice i sociálních vztazích v Indonésii. Primárním nástrojem je zvolena antropologická perspektiva, která poskytuje
základní přehled o současných indonéských reáliích a která současně dovoluje senzitivnímu pozorovateli rozpoznávat
mnohé na první pohled skryté detaily z každodenního života obyvatel Indonésie.

Obsah:
1) Co je to kultura, kulturní studia a formy kultury
2) Indonéské národní motto “Bhineka tunggal ika”
3) Geografická a demografická perspektiva: geografie, klima, etnické složení a struktura osídlení jako
determinant kulturní rozmanitosti
4) Lingvistická a etnická perspektiva: jazyková situace a akulturace x enkulturace v indonéském souostroví
5) Antropologická perspektiva: unikátní rysy duchovní a materiální kultury Indonésie
6) Nativní náboženské systémy (animismus - kosmogonie, adat, obřadní život, příbuzenství, tradiční rodové vazby
aj.)
7) Tradiční rodové vazby a islám
8) Vybrané kapitoly z hmotné kultury: Batika
9) Vybrané kapitoly z hmotné kultury: Wayang, gamelan, tanec, architektura a lokální formy
10) Vybrané kapitoly z hmotné kultury: islámské umění v indonésii
11) Populární kultura, feminismus v Indonésii, problematika LGBT, aspekty globalizace na pozadí tradičních
kulturních vzorců chování
12) Ekologie a problematika ochrany přírody v historickokulturním kontextu
13) Demografie a populační vývoj Indonésie a JV Asie, migrace a její vybrané aspekty (cirkulační, vnitřní, pracovní
aj.)


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Aktivní účast na výuce.

Písemný test s ústním dozkoušením.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Povinná literatura:
Forshee, Jill. 2006. Culture and Customs of Indonesia. Westport, CT: Greewood Press.

Doporučená literatura:

Peacock, James L. 1973. Indonesia:An Anthropological Perspective. Pacific Palisades,California: Goodyear Publishing

Chamber-Loir, Henri and Anthony Reid eds., The Potent Dead: Ancestors, Saints and Heroes in Contemporary Indonesia. Honolulu. University of Hawai Press 2002.

Fox, James, J. ed., Inside Austronesian Houses. Perspectives on Domestic Designs for Living. Canberra: ANUE Press 1993.

Holt, Claire. Art in Indonesia. Continuities and Change. Ithaca, NY: Cornell University Press 1967.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK