PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Indonéština - praktická jazyková cvičení a - AEIN100082
Anglický název: Indonesian - Practical Language Exercises a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Kurz Indonéština – praktická jazyková cvičení a doplňuje kurz Indonéština - jazyk I a. Důraz je kladen na konverzaci se
zaměřením na každodenní jazyk. V hodinách je procvičována a prohlubována slovní zásoba, výuka je zároveň zaměřena
na schopnost aplikovat teoretické základy osvojené v gramatické části kurzu Indonéština - jazyk I a.
Tematické a konverzační okruhy:
• Pozdravy. Poděkování.
• Představení se (jméno, místo narození, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa,...),
formálně i neformálně.
• Zaměstnání, koníčky, zájmy, volnočasové aktivity.
• Každodenní aktivity.
• Moje bydliště, barvy, tvary.
• Udávání polohy (např. di sebelah, di atas, di dalam, etc.).
• Udávání směru.
• Lidské tělo.
• Návštěva u lékaře.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Robson, S., Kurniasih, Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore 2010.

Wright, J., Pandai. Education Services, Australia 2002

Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998.

Tina Mariani, Survival Indonesian: Daily Bahasa Indonesia for Foreigners: An Elementary Course, Jakarta 1995.

Yock Fang Liaw, Munadi Patmadiwiria, Abdullah Hassan, Speak Standard Indonesian : A Beginner's Guide, Singapore 2003.

Englebretson, R., Searching for Structure: The Problem of Complementation in Colloquial Indonesian Conversation

(Studies in Discourse and Grammar), Amsterdam; Philadelphia 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK