PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní texty b (četba a překlad) - AEIN100079
Anglický název: Modern Texts b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. (25.09.2023)
Cílem tohoto kurzu, který navazuje na Moderní texty a (četba a překlad), bude rovněž rozvíjet schopnosti studentů orientovat se v neznámém indonéském textu a postupně mu
porozumět. Náplní předmětu bude četba a překlad učebních odborných textů s cílem upevnit znalost gramatických jevů a zároveň rozšiřovat slovní zásobu. Velkou část textů budou opět tvořit ukázky z moderní indonéské literatury z různých období – období Balai Pustaka, období Pujangga Baru,
literatura 2. světové války, Angkatan ´45 a Angkatan ´66, současná literatura. Pozornost bude dále také věnována četbě
článků ze současných indonéských periodik.

Základní okruhy textů:
• Odborné texty.
• Ukázky z moderní indonéské literatury.
• Články z indonéských novin (Kompas, Sinar Harapan, Media Indonesia, Republika, Suara Merdeka, Suara
Pembaruan).
• Články z indonéských časopisů (Tempo, Gatra, National Geographic Indonesia, Antropologi Indonesia, Warta
Ekonomi).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D. (25.09.2023)

Podmínkou zakončení předmětu je aktivní práce na hodinách, plnění zadaných překladů na doma a úspěšné složení písemné zkoušky zaměřené na překlady textů probíraných na hodinách.  

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Levý, J., Umění překladu. Ivo Železný, Praha 1998.

Dubovská, Z., Buku batjaan Indonesia/ Indonéská čítanka. SPN Praha 1969.

Utami Ayu, Saman, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1998.

Výběr článků z novin:

Kompas

Sinar Harapan

Media Indonesia

Republika

Suara Merdeka

Suara Pembaruan

Výběr článků z časopisů:

Tempo

Gatra

National Geographic Indonesia

Antropologi Indonesia

Warta Ekonomi

Ukázky beletrie z různých období moderní indonéské literatury podle zvažení pedagoga. Například díla těchto spisovatelů: Marah Rusli, Marius Ramis Dayoh, Sutan Takdir Alisyahbana, Sanusi Pane, Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, Sitor Situmorang, Ayu Utami a další.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK