PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Moderní texty a (četba a překlad) - AEIN100078
Anglický název: Modern Texts a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Tento kurz je zaměřen na rozvíjení schopnosti studentů orientovat se v neznámém indonéském textu a postupně mu
porozumět. Jeho součástí je uvedení do základní problematiky překladu z indonéštiny do češtiny. Náplní předmětu je
četba a překlad textů s cílem upevnit znalost gramatických jevů a zároveň rozšiřovat slovní zásobu. Velkou část textů
budou tvořit ukázky z moderní indonéské literatury z různých období – období Balai Pustaka, období Pujangga Baru,
literatura 2. světové války, Angkatan ´45 a Angkatan ´66, současná literatura. Pozornost bude dále také věnována četbě
článků ze současných indonéských periodik.

Základní okruhy textů:
• Učební texty.
• Ukázky z moderní indonéské literatury.
• Články z indonéských novin (Kompas, Sinar Harapan, Media Indonesia, Republika, Suara Merdeka, Suara
Pembaruan).
• Články z indonéských časopisů (Tempo, Gatra, National Geographic Indonesia, Antropologi Indonesia, Warta
Ekonomi).

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Levý, J., Umění překladu. Ivo Železný, Praha 1998.

Dubovská, Z., Buku batjaan Indonesia/ Indonéská čítanka. SPN Praha 1969.

Utami Ayu, Saman, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1998.

Výběr článků z novin:

Kompas

Sinar Harapan

Media Indonesia

Republika

Suara Merdeka

Suara Pembaruan

Výběr článků z časopisů:

Tempo

Gatra

National Geographic Indonesia

Antropologi Indonesia

Warta Ekonomi

Ukázky beletrie z různých období moderní indonéské literatury podle zvažení pedagoga. Například díla těchto spisovatelů: Marah Rusli, Marius Ramis Dayoh, Sutan Takdir Alisyahbana, Sanusi Pane, Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, Sitor Situmorang, Ayu Utami a další.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK