PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Indonésie antropologická perspektiva b - AEIN100077
Anglický název: Indonesia an Anthropological Perspective b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Cílem předmětu je seznámit studenty s antropologickým pojetím kultury a s jednotlivými aspekty vzájemně propojených
významových systémů aplikovaných při studiu regionu indonéského souostroví. Zvláštní důraz je přikládán seznámení
se s kulturní rozmanitostí regionu a to prostřednictvím historicko-politických konsekvencí.
Výuka předmětu je rozdělena do dvou hlavních částí. První část přináší základní přehled o teoretických,
metodologických a historických předpokladech a zároveň se věnuje jednotlivým specifickým aspektům kulturních
konstruktů aplikovaným při studiu daného kulturního regionu, především pak náboženským otázkám, obchodu a
politickým vztahům. Druhá část se věnuje současným tématům, např. genderu a problematice migračních pohybů v
Indonésii.
Metodologicky předmět vychází z poznatků antropologie, lingvistiky, náboženství, sociologie a historie a podporuje
interdisciplinární přístup ke studovanému tématu.

Cyklus přednášek pokrývá následující tématické okruhy:
Současná Indonésie
● Sociální změny a resistence v současné Indonésii.
● Rozvoj a jeho limity, urbanizace a ekologie (socio-ekologické konflikty).
● Migrace a mobilita (vnitřní, vnější, cirkulační).
● Problematika gender a třetího genderu.
● Populární kultura.


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

aktivní účast ve výuce

pravidelná četba vybraných textů (v překladech i v originále) a následná diskuze

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Povinná literatura:
Geertz C., The Interpretation of Cultures - Selected Essays. New York: Basic Books, 1973.

King V., Wilder W. D., The Modern Anthropology of South-East Asia - An introduction. London: RoutledgeCurzon, 2003.

Doporučená literatura:
(ed.) Atkinson J., Errington S., Power and Difference - Gender in Island Southeast Asia. Stanford: Stanford University Press, 1990.

Goodfellow R., Indonesian Business Culture. Oxford: Butterworth-Heinemann Asia, 1997.

Weintraub A. N., Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. London: Routledge, 2011.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK