PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Indonéská společnost b - AEIN100073
Anglický název: Indonesian Society b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Předmět je věnován studiu indonéské společnosti od příchodu Evropanů do souostroví až po současnost (kolonialismus
a postkolonialismus). Studenti budou seznámeni s obecnými zákonitostmi vstupujícími do interaktivního procesu vzniku,
etablování se a rozvoje sociokulturních aspektů odrážejících se v každodenním životě, v osobní zkušenosti, politice i
sociálních vztazích celé Indonésie.
Primárním nástrojem je zvolena antropologická perspektiva, která poskytuje ucelený přehled o historických i
současných indonéských reáliích a která současně dovoluje senzitivnímu pozorovateli rozpoznávat mnohé, na první
pohled skryté, detaily z každodenního života obyvatel Indonésie.

1) “Homo bataviensis” jako kulturní reprezentant introdukce evropské kultury
2) Vybrané kapitoly z hmotné kultury: Batika
3) Vybrané kapitoly z hmotné kultury: Wayang a jeho formy
4) Vybrané kapitoly z hmotné kultury: Gamelan a jeho lokální formy
5) Vybrané kapitoly z hmotné kultury: Tradiční balijská architektura
6) Vybrané kapitoly z hmotné kultury: tanec (kecak, tari piring aj.)
7) Vybrané kapitoly z hmotné kultury: islámské umění v indonésii
8) Populární kultura, feminismus v Indonésii, problematika LGBT
9) Aspekty globalizace na pozadí tradičních kulturních vzorců chování
10) Světová náboženství v Indonésii: (hinduismus, buddhismus, křesťanství, islám)
11) Ekologie a problematika ochrany přírody v historickokulturním kontextu
12) Demografie a populační vývoj Indonésie a JV Asie
13) Migrace a její vybrané aspekty (cirkulační, vnitřní, pracovní aj.)


Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Aktivní účast na výuce.

Písemný test s ústním dozkoušením.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Povinná literatura:
Forshee, Jill. 2006. Culture and Customs of Indonesia. Westport, CT: Greewood Press.

Doporučená literatura:

Peacock, James L. 1973. Indonesia:An Anthropological Perspective. Pacific Palisades,California: Goodyear Publishing

Chamber-Loir, Henri and Anthony Reid eds., The Potent Dead: Ancestors, Saints and Heroes in Contemporary Indonesia. Honolulu. University of Hawai Press 2002.

Fox, James, J. ed., Inside Austronesian Houses. Perspectives on Domestic Designs for Living. Canberra: ANUE Press 1993.

Holt, Claire. Art in Indonesia. Continuities and Change. Ithaca, NY: Cornell University Press 1967.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK