PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Indonéština – jazyk IIIb - AEIN100067
Anglický název: Indonesian – Language IIIb
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
V tomto kurzu je kladen důraz na upevňování a procvičování gramatických jevů probraných ve všech předchozích
kurzech. Vedle čtení a překladu novinových článků bude věnována zvláštní pozornost překladu textů z českého jazyka
do indonéštiny.
Průběh kurzu:
• Upevňování probraných gramatických jevů (důraz na opravování a analýzu chyb).
• Procvičování těchto gramatických jevů pomocí cvičení.
• Psaní samostatných prací na zadané téma.
• Čtení a překlad článků v indonéštině – jejich rozbor po gramatické stránce.
• Překlad českých článků do indonéštiny.

Studenti by měli dosáhnout středně pokročilé úrovně jazykových znalostí. Měli by být schopni v indonéštině hovořit na
konkrétní témata a číst samostatně indonéské texty. Během tohoto kurzu je opět rozšiřována slovní zásoba a
procvičovány gramatické jevy. Velký důraz je kladen na schopnost prezentovat náročnější témata a schopnost vyjádřit
svůj názor.
Diskuse ve skupinách.
Příklady vybraných témat k diskusi:
1. Turismus v Indonésii
2. Globální oteplování a jeho spojitost s Indonésií
3. Anti-pornografický zákon v Indonésii
4. Zdraví a hygiena v Indonésii
5. Demonstrace v Indonésii
6. Náboženství v Indonésii
7. Dětská práce v Indonésii
8. Sociální třídy v Indonésii
9. Vztahy mezi Indonésií a Malajsií
10. Vztahy mezi Indonésií a Českem

Další aktivity:
• Konverzace nad přečtenými novinovými články.
• Poslech náročnějších nahrávek rodilých mluvčích, reagování na mluvené slovo.
• Diskuse o současném dění v Indonésii.
• Analýza přísloví.


Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Základní studijní literatura:
Robson S., Kurniasih Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore, 2010.

Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998.

Paliwal, C. D., Introduction to Indonesian language : (memperkenalkan Bahasa Indonesia), Delhi 1998.

Suharsono, Suplemen pelajaran tata bahasa - kelas lanjut, Yogyakarta 1999/2000.

Bahan pelajaran tingkat lanjut - tata bahasa, Yogyakarta 2001.

Bahan pelajaran tingkat lanjut - membaca & kosakata, Yogyakarta 2001.

Noviny a časopisy:
Kompas

Media Indonesia

Tempo

Warta Ekonomi

Doporučená literatura:
Sneddon, J. N., Indonesian Reference Grammar, Sydney 1996.

Sneddon, J. N., Understanding Indonesian Grammar: A Student's Reference and Workbook, Sydney 2003.

Další studijní pomůcky:
Olša, J., Česko-indonéský slovník, Praha 2003.

Olša, J., Indonésko-český slovník, LEDA, Praha 2010.

Echols, J. M., Shadily H., Kamus Inggris-Indonesia/An English-Indonesian Dictionary. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996.

Echols, J. M., Shadily H., Kamus Indonesia-Inggris /An Indonesian-English Dictionary. Gramedia, Jakarta, 1997.

Sandrine Soimaud, Kehidupanku di Bali. PT CCI.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK