PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Indonéština – jazyk IIa - AEIN100064
Anglický název: Indonesian – Language IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Studenti si během tohoto kurzu osvojí další gramatické jevy, které budou spolu se slovní zásobou v hodinách
procvičovány. Oproti předchozím kurzům bude věnována větší pozornost rozdílům mezi hovorovým a psaným jazykem,
který je v případě indonéštiny poměrně zásadní.
Základní struktura kurzu:
• Numerativy (např. orang, ekor, buah, batang, biji, butir).
• Prefix se– a prefix se– se dufixem –nya.
• Slovesa odvozená prefixem me-. Hláskové změny při tvorbě sloves s prefixem me-. Význam sloves s prefixem
me-. Nepřechodná slovesa s prefixem me-.
• Slovesa s prefixem me- doplněná o slovesný sufix -kan – použití tohoto sufixu.
• Slovesný prefix memper- (bez sufixu, se sifixy -kan a -i). a jeho použití.
• Slovesa s prefixem me- doplněná o slovesný sufix -i – použití tohoto sufixu.
• Procvičování rozdílů mezi slovesy se sufixem -kan a –i.
• Tvorba trpného rodu: jednoduché pasivum: trpný rod s prefixem di-; použití sufixu –nya v případě, je-li
původcem děje zájmeno 3. osoby singuláru (ia/dia)

Tematické a konverzační okruhy:
• Vyjádření toho, co máme a nemáme rádi.
• Vyjádření přání (např. semoga liburannya menyenangkan).
• Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, žádání o povolení.
• Zákazy (např. dilarang merokok)
• Vyjádření přání a potřeb.
• Vyjádření schopností a dovedností.
• Vysvětlování konkrétních slov v indonéštině.
• Vysvětlování abstraktních slov v indonéštině.
• Být schopen porovnávat aktivity/události v minulosti a současnosti (za použití minulého a přítomného času).
• Být schopen hovořit o nadcházejících událostech (za použití budoucího času).
• Nonverbální komunikace v Indonésii – znaky řeči těla.


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Robson S., Kurniasih Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore, 2010.

Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998.

Paliwal, C. D., Introduction to Indonesian language : (memperkenalkan Bahasa Indonesia), Delhi 1998.

Suharsono, Suplemen pelajaran tata bahasa - kelas lanjut, Yogyakarta 1999/2000.

Bahan pelajaran tingkat lanjut - tata bahasa, Yogyakarta 2001.

Bahan pelajaran tingkat lanjut - membaca & kosakata, Yogyakarta 2001.

Sneddon, J. N., Indonesian Reference Grammar, Sydney 1996.

Sneddon, J. N., Understanding Indonesian Grammar: A Student's Reference and Workbook, Sydney 2003.

Olša, J., Česko-indonéský slovník, Praha 2003.

Olša, J., Indonésko-český slovník, LEDA, Praha 2010.

Echols, J. M., Shadily H., Kamus Inggris-Indonesia/An English-Indonesian Dictionary. Cornell University Press, Ithaca

and London, 1996.

Echols, J. M., Shadily H., Kamus Indonesia-Inggris /An Indonesian-English Dictionary. Gramedia, Jakarta, 1997.

Sandrine Soimaud, Kehidupanku di Bali. PT CCI.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK