PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Indonéština – jazyk Ib - AEIN100063
Anglický název: Indonesian – Language Ib
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Základní struktura kurzu:
• Tázací zájmena apa, siapa, mana.
• Tázací adverbia bagaimana, bilamana, kapan, berapa, kenapa.
• Indonéské sloveso – základní informace.
• Vyjádření času pomocí příslovcí: minulost (sudah, telah, baru, belum, sudah pernah, belum pernah, tadi),
přítomnost (sedang, masih), budoucnost (akan, mau, nanti).
• Číslovky základní, řadové, hromadné, zlomky.
• Stupňování přídavných jmen a příslovcí
• Měsíce, dny v týdnu, hodiny, příslovce času
• Místní předložky
• Modální slovesa
• Vztažná zájmena
• Slovesa odvozená prefixem ber- a jejich používání.

Velký důraz je také kladen na konverzaci a schopnost používat naučenou slovní zásobu. Důležitou součástí tohoto
semináře je i poslech nahrávek v indonéském jazyce.


Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Robson S., Kurniasih Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore, 2010.

Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998.

Paliwal, C. D., Introduction to Indonesian Language : (memperkenalkan Bahasa Indonesia), Delhi 1998.

Comrie, B., Matthews, S., Polinsky, M., Atlas jazyků: vznik a vývoj jazyků napříč celým světem . Metafora, Praha 2007.

Olša, J., Česko-indonéský slovník, LEDA, Praha 2003.

Olša, J., Indonésko-český slovník, LEDA, Praha 2010.

Echols, J. M., Shadily H., Kamus Inggris-Indonesia/An English-Indonesian Dictionary. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996.

Echols, J. M., Shadily H., Kamus Indonesia-Inggris /An Indonesian-English Dictionary. Gramedia, Jakarta, 1997.

Sandrine Soimaud, Kehidupanku di Bali. PT CCI.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK