PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Indonéština – jazyk Ia - AEIN100062
Anglický název: Indonesian – Language Ia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
V tomto kurzu se student seznámí se základními morfologickými a syntaktickými rysy indonéského jazyka a zvládne
základní slovní zásobu vztahující se ke každodenním tématům.
Základní struktura kurzu:
• Základní informace o indonéštině.
• Výslovnost hlásek, samohlásek, dvojhlásek, souhlásek.
• Věty jmenné (přísudkové spojení dvou jmen bez spony).
• Podstatné jméno a vyjádření rodu.
• Ukazovací zájmena ini a itu a jejich postavení ve větě.
• Věty slovesné, jejich slovosled a postavení příslovečného určení v takovéto větě.
• Tvoření záporu před slovesy a přídavnými jmény pomocí tidak a před podstatnými jmény a zájmeny pomocí
bukan.
• Tvoření otázky zjišťovací a doplňovací. Otázky vztahující se k místu.
• Osobní zájmena vlastní a nevlastní.
• Postavení přívlastku – závisí na určujícím výrazu (podstatné jméno, zájmeno, přídavné jméno)
• Vyjádření množného čísla pomocí reduplikace a doplňujících výrazů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Robson, S., Kurniasih, Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore 2010.

Wright, J., Pandai. Education Services, Australia 2002

Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998.

Tina Mariani, Survival Indonesian: Daily Bahasa Indonesia for Foreigners: An Elementary Course, Jakarta 1995.

Yock Fang Liaw, Munadi Patmadiwiria, Abdullah Hassan, Speak Standard Indonesian : A Beginner's Guide, Singapore 2003.

Englebretson, R., Searching for Structure: The Problem of Complementation in Colloquial Indonesian Conversation (Studies in Discourse and Grammar), Amsterdam; Philadelphia 2003.

Olša, J., Česko-indonéský slovník, LEDA, Praha 2003.

Olša, J., Indonésko-český slovník, LEDA, Praha 2010.

Echols, J. M., Shadily H., Kamus Inggris-Indonesia/An English-Indonesian Dictionary. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996.

Echols, J. M., Shadily H., Kamus Indonesia-Inggris /An Indonesian-English Dictionary. Gramedia, Jakarta, 1997.

Sandrine Soimaud, Kehidupanku di Bali. PT CCI.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK