PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia indonésistiky a - AEIN100060
Anglický název: Introduction into Indonesian Studies a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D.
Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Historické vědy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)
Úvod do studia indonésistiky a podává základní údaje o tomto oboru a je nezbytným základem pro následné
samostatné studium. Během tohoto kurzu budou studenti seznámeni se způsobem psaní odborných prací a
informačními zdroji.
Hlavní tematické okruhy:
• Vymezení oboru a cíle studia.
• Historie indonesistiky v ČR i ve světě.
• Práce s odborným textem.
• Způsoby psaní anotace, recenze, referátu, citace, atd.
Informační zdroje – knihovny, příručky, periodika, internet. Seznámení s knihovnou Ústavu asijských studií.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (28.05.2021)

Čmejrková, S., Daneš, F.,Světlá, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

Disman, M., Jak se vyrábí sociologická znalost. Karolinum, Praha 2002.

Dubovská, Z., T. Petrů, Z. Zbořil, Dějiny Indonésie. Lidové noviny, Praha 2005.

Eco, U., Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Olomouc 1997.

Hendl, J., Kvalitativní výzkum. Základy metody a aplikace. Portál, Praha 2005.

Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004.

Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

Šmilauer, V., Technika filologické práce. Praha 1955.

Články o Indonésii v časopisu Nový Orient

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

Ensikopedi Nasional Indonesia (Jilid 1 - 18). PT. Cipta Adi Pustaka, Jakarta 1988.

Geertz, C., Interpretace kultur. SLON, Praha 2000.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK