PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Obchod a obchodní trasy v indonéském souostroví: politicko-ekonomická perspektiva - AEIN100056
Anglický název: Trade and Trading Routes in the Indonesian Archipelago: a political-economic perspective
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)
Cílem předmětu je seznámit studenty s fenoménem obchodu v indonéském souostroví jako s prostředkem
podněcujícím kulturní transmisi nejen mezi jednotlivými geograficko-politickými ostrovními oblastmi, ale také v
širším kontextu jihovýchodní Asie.
Metodologicky předmět vychází z poznatků historie, politologie a antropologie a podporuje interdisciplinární
přístup ke studovanému tématu.
Cyklus přednášek pokrývá následující tématické okruhy:
● Počátky vnitroostrovního obchodu, směna zboží jako kulturní fenomén.
● Vnitroostrovní obchod před příchodem evropské kolonizace.
● Čínští obchodníci jako mediátoři námořní směny v jihovýchodní Asii a jako nositelé čínských kulturních atributů
do oblasti.
● Vzájemná koexistence tradičního obchodu a koloniálních obchodních smluv (fenomén holandské
Východoindické společnosti).
● Mezinárodní obchodní tlaky na přelomu 19. a 20. století, rozvoj mezikontinentální námořní dopravy, vznik
monopolů.
● Obchodní vztahy na počátku 20. století a během 2. světové války (počátek exploatace přírodních zdrojů pro
rozvoj průmyslu, japonská okupace).
● Význam obchodu po roce 1945 pro nově vzniklou Indonéskou republiku.
● Postkoloniální a poválečný politický vývoj a vznik regionálních obchodních seskupení (ASEAN).
● Struktura současného vnitrostátního a mezinárodního obchodu Indonéské republiky.
● Současné ekonomické vazby v regionu jihovýchodní Asie, globalizace, fenomén moderního otrokářství.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

Od studentů je vyžadován aktivní přístup k výuce a četba zadaných textů v originále.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

Atsushi O., Changes of Regime and Social Dynamics in West Java - Society, State and the Outer World of Banten 1750-1830. Leiden: Brill, 2006. Bulbeck D., Reid A., Tan L. Ch., Wu Y., Soueast Asians Exports since the 14th Century - Cloves, Pepper, Coffee and Sugar. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1998. Jacobs E. M., Merchant in Asia - The Trade of the Dutch East India Company during the Eighteenth Century. Leiden: CNWS Publications, 2006. Landwehr, J., VOC - a bibliography of publications relating to the Dutch East India Company 1602-1800. Utrecht: HES Publishers, 1991. Plummer B. G., Asean Economic Integration - Trade, Foreign Direct Investment and Finance (Advanced Research in Asian Economic Studies). Singapore: World Scientific Publishing Company, 2009. Reid A., Southeast Asia in the Age of Commerce, 2 vols. New Haven: Yale University Press, 1988 - 93. Ricklefs M. C., A History of Modern Indonesia. Stanford: Stanford University Press, 1994. Ricklefs M. C., Lockhart B., Lau B., Reyes P., and Thwin M. A., A New History of Southeast Asia. London: Palgrave Macmillan, 2010. Tagliacozzo E., Chinese Circulations - Capital, Commodities and Networks in Southeast Asia. Durham and London: Duke University Press, 2011.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK