PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní texty (četba a překlad) I. - AEIN100054
Anglický název: Modern Texts I.
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)
Seminář je zaměřen na rozvíjení schopnosti studentů orientovat se v neznámém indonéském textu a postupně
mu porozumět. Součástí semináře je uvedení do základní problematiky překladu z indonéštiny do češtiny. Náplní
předmětu je četba a překlad textů s cílem upevnit znalost gramatických jevů a zároveň rozšiřovat slovní zásobu.
Velkou část textů budou tvořit ukázky z moderní indonéské literatury z různých období – období Balai Pustaka,
období Pujangga Baru, literatura 2. světové války, Angkatan ´45 a Angkatan ´66, současná literatura. Pozornost
bude dále také věnována četbě článků ze současných indonéských periodik.
Základní okruhy textů:
 Učební texty.
 Ukázky z moderní indonéské literatury.
 Články z indonéských novin (Kompas, Sinar Harapan, Media Indonesia, Republika, Suara Merdeka, Suara
Pembaruan).
 Články z indonéských časopisů (Tempo, Gatra, National Geographic Indonesia, Antropologi Indonesia, Warta
Ekonomi).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

Texty jsou studentům zadány s předstihem, aby si sami mohli vyhledat nová slovíčka ve slovníku. Je vyžadována průběžná příprava na hodinu.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

Základní studijní literatura: Levý, J., Umění překladu. Ivo Železný, Praha 1998. Dubovská, Z., Buku batjaan Indonesia/ Indonéská čítanka. SPN Praha 1969. Utami Ayu, Saman, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 1998. Výběr článků z novin: Kompas Sinar Harapan Media Indonesia Republika Suara Merdeka Suara Pembaruan Výběr článků z časopisů: Tempo Gatra National Geographic Indonesia Antropologi Indonesia Warta Ekonomi Ukázky beletrie z různých období moderní indonéské literatury podle zvažení pedagoga. Například díla těchto spisovatelů: Marah Rusli, Marius Ramis Dayoh, Sutan Takdir Alisyahbana, Sanusi Pane, Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, Sitor Situmorang, Ayu Utami a další.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK