PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Indonésie: antropologická perspektiva II. - AEIN100053
Anglický název: Indonesia – an Anthropological Perspective II.
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)
Cílem předmětu je seznámit studenty s antropologickým pojetím kultury a s jednotlivými aspekty vzájemně
propojených významových systémů aplikovaných při studiu regionu indonéského souostroví. Zvláštní důraz je
přikládán seznámení se s kulturní rozmanitostí regionu a to prostřednictvím historicko-politických konsekvencí.
Výuka předmětu je rozdělena do dvou hlavních částí. První část přináší základní přehled o teoretických,
metodologických a historických předpokladech a zároveň se věnuje jednotlivým specifickým aspektům kulturních
konstruktů aplikovaným při studiu daného kulturního regionu, především pak náboženským otázkám, obchodu a
politickým vztahům. Druhá část se věnuje současným tématům, např. genderu a problematice migračních pohybů
v Indonésii.
Metodologicky předmět vychází z poznatků antropologie, lingvistiky, náboženství, sociologie a historie a podporuje
interdisciplinární přístup ke studovanému tématu.
Cyklus přednášek pokrývá následující tématické okruhy:
Současná Indonésie
● Sociální změny a resistence v současné Indonésii.
● Rozvoj a jeho limity, urbanizace a ekologie (socio-ekologické konflikty).
● Migrace a mobilita (vnitřní, vnější, cirkulační).
● Problematika gender a třetího genderu.
● Populární kultura.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

Od studentů je vyžadována pravidelná četba vybraných textů (v překladech i v originále) a diskuze o nich na seminářích. Dále je vyžadováno přednesení referátu a vypracování závěrečné práce na dané téma. Předpokládána je aktivní účast na přednáškách.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

(ed.) Atkinson J., Errington S., Power and Difference - Gender in Island Southeast Asia. Stanford: Stanford University Press, 1990. Bowen, J. R., Islam, Law and Equality in Indonesia. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Geertz C., Interpretace kultur. Praha: Slon, 2000. Goodfellow R., Indonesian Business Culture. Oxford: Butterworth-Heinemann Asia, 1997. Wallace B., Village life in insular Southeast Asia. Boston: Little Brown Company, 1971. Weintraub A. N., Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. London: Routledge, 2011. Welker M., Enacting the Corporation - An American Mining Firm in Post-Authoritarian Indonesia. University of California Press, 2014. Yamashita S., Globalisation in Southeast Asia. New York: Berghahn Book, 2002. (ed) Yamashita S., Bosco J., Cheung s., The Making of Anthropology in East and Southeast Asia. New York: Berghahn Books, 2004.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK