PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Indonésie: antropologická perspektiva I. - AEIN100052
Anglický název: Indonesia – an Anthropological Perspective I.
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ondřej Pokorný, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)
Cílem předmětu je seznámit studenty s antropologickým pojetím kultury a s jednotlivými aspekty vzájemně
propojených významových systémů aplikovaných při studiu regionu indonéského souostroví. Zvláštní důraz je
přikládán seznámení se s kulturní rozmanitostí regionu a to prostřednictvím historicko-politických konsekvencí.
Výuka předmětu je rozdělena do dvou hlavních částí. První část přináší základní přehled o teoretických,
metodologických a historických předpokladech a zároveň se věnuje jednotlivým specifickým aspektům kulturních
konstruktů aplikovaným při studiu daného kulturního regionu, především pak náboženským otázkám, obchodu a
politickým vztahům. Druhá část se věnuje současným tématům, např. genderu a problematice migračních pohybů
v Indonésii.
Metodologicky předmět vychází z poznatků antropologie, lingvistiky, náboženství, sociologie a historie a podporuje
interdisciplinární přístup ke studovanému tématu.
Cyklus přednášek pokrývá následující tématické okruhy:
Formování antropologie v souostroví jako oboru studia – teoretická, metodologická a historická perspektiva.
● Úvod do kulturní a sociální antropologie, vymezení základních pojmů.
● Historie a současnost antropologických studií Indonésie.
Specifické aspekty indonéských kulturních konstrukcí.
● Sociokulturní a politická diverzita.
● Etno-lingvistická diverzita.
● Hinduismus a buddhismus a jejich role při formování raných indonéských kultur.
● Islám a křesťanství (nábožensko-politické aspekty introdukce).
● Indianizace, lokalizace, synkretizace, kolonialismus a vznik nových národů = Indonésané.
● Obchodní vztahy jako specifický nástroj kulturní výměny (fenomén čínských obchodníků).
● Zemědělství - rýže jako ekonomicko-náboženský fenomén.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

Od studentů je vyžadována pravidelná četba vybraných textů (v překladech i v originále) a diskuze o nich na seminářích. Dále je vyžadováno přednesení referátu a vypracování závěrečné práce na dané téma. Předpokládána je aktivní účast na přednáškách.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (14.03.2016)

(ed.) Atkinson J., Errington S., Power and Difference - Gender in Island Southeast Asia. Stanford: Stanford University Press, 1990. Geertz C., Interpretace kultur. Praha: Slon, 2000. Wallace B., Village life in insular Southeast Asia. Boston: Little Brown Company, 1971. Weintraub A. N., Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia. London: Routledge, 2011. (ed) Yamashita S., Bosco J., Cheung s., The Making of Anthropology in East and Southeast Asia. New York: Berghahn Books, 2004.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK