PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický jazyk III a - AEIN100048
Anglický název: Practical Indonesian Language III a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)
Během tohoto kurzu je opět rozšiřována slovní zásoba a procvičovány gramatické jevy osvojené na hodinách
gramatiky. Velký důraz je kladen na schopnost prezentovat náročnější témata a schopnost vyjádřit svůj názor.
Prezentace polemického tématu:
Příprava:
 Učitel seznámí studenty s veškerými pravidly a určí datum prezentace pro každého studenta.
 Studenti si vyberou téma, které je polemické a dá se o něm dobře diskutovat.
 Studenti si připraví název prezentace a její základní body – tento návrh odevzdají učiteli.
 Po jeho souhlasu mohou začít připravovat prezentaci.
Prezentace:
 Student přednese 10-15 minutovou prezentaci s použitím PowerPointu.
 Následuje prostor pro dotazy učitele i ostatních studentů.
 Poté pedagog i studenti kriticky hodnotí výkon přednášejícího studenta.
Příklady vhodných témat:
 Hlavní město Indonésie by mělo být přesunuto na ostrov Bali.
 Vzdělání je zásadním klíčem ke zvýšení životní úrovně v Indonésie.
 Letecká společnost Garuda by měla mít povolen vstup na území Evropské unie.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Student musí mít minimálně 75% účast na hodinách a průběžně se doma na seminář připravovat. Během tohoto kurzu prezentují studenti polemická témata, za prezentaci je jim udělen zápočet.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Základní studijní literatura: Robson, S., Kurniasih, Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore 2010. Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Harmin Lee; Dorsy Lesmana, Indonesian Conversation for Foreigners, Singapore. Nordholt H. S., Steijlen, F., Percakapan Bahasa Indonesia/Conversations in Indonesian, Leiden 2008. Doporučená literatura: Englebretson, R., Searching for Structure: The Problem of Complementation in Colloquial Indonesian Conversation (Studies in Discourse and Grammar), Amsterdam; Philadelphia 2003. Robson, S., Instant Indonesian : How to Express 1,000 Different Ideas with Just 100 Key Words and Phrases, Boston 2004. Nur Airifin Chaniago, Arief Budiman, Kamus Lengkap Peribahasa Indonesia, Bandung 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK