PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický jazyk II a - AEIN100046
Anglický název: Practical Indonesian Language II a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)
V tomto pokračujícím intenzivním kurzu jazyka, je opět kladen důraz na procvičování slovní zásoby i gramatických
jevů osvojených v hodinách gramatiky. Výuka je i nadále zaměřena na poslech, konverzaci a schopnost
prezentovat stále náročnější témata.
Cíl tohoto kurzu:
 Upevnit a rozšířit slovní zásobu.
 Být schopen vyjádřit svůj názor.
Tematické a konverzační okruhy:
 Vyjádření toho, co máme a nemáme rádi.
 Vyjádření přání (např. semoga liburannya menyenangkan).
 Vyjádření souhlasu a nesouhlasu, žádání o povolení.
 Zákazy (např. dilarang merokok)
 Vyjádření přání a potřeb.
 Vyjádření schopností a dovedností.
 Vysvětlování konkrétních slov v indonéštině.
 Vysvětlování abstraktních slov v indonéštině.
 Být schopen porovnávat aktivity/události v minulosti a současnosti (za použití minulého a přítomného času).
 Být schopen hovořit o nadcházejících událostech (za použití budoucího času).
 Nonverbální komunikace v Indonésii – znaky řeči těla.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Student musí mít minimálně 75% účast na hodinách a průběžně se doma na seminář připravovat. Atestace je ústní a vychází z témat probíraných na hodinách.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Základní studijní literatura: Robson, S., Kurniasih, Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore 2010. Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Tina Mariani, Survival Indonesian: Daily Bahasa Indonesia for Foreigners: An Elementary Course, Jakarta 1995. Harmin Lee; Dorsy Lesmana, Indonesian Conversation for Foreigners, Singapore. Nordholt H. S., Steijlen, F., Percakapan Bahasa Indonesia/Conversations in Indonesian, Leiden 2008. Doporučená literatura: Englebretson, R., Searching for Structure: The Problem of Complementation in Colloquial Indonesian Conversation (Studies in Discourse and Grammar), Amsterdam; Philadelphia 2003. Robson, S., Instant Indonesian : How to Express 1,000 Different Ideas with Just 100 Key Words and Phrases, Boston 2004.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK