PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Praktický jazyk I a - AEIN100044
Anglický název: Practical Indonesian Language I a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Třída: A – Mezioborová nabídka VP: Jazykové kurzy
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)
Úvodní intenzivní kurz indonéského jazyka je zaměřen především na osvojování praktických jazykových
dovedností a procvičování učiva probraného ve studijním předmětu Gramatika indonéštiny I.a. Velký důraz je
kladen na konverzaci a schopnost používat naučenou slovní zásobu. Důležitou součástí tohoto semináře je i
poslech nahrávek v indonéském jazyce. Studenti napíší několik krátkých prací v indonéštině, z nichž poté některé
(již opravené) budou prezentovat v hodině.
Cíl tohoto kurzu:
 Osvojit si základní slovní zásobu.
 Být schopen konverzovat na témata spojená s každodenním životem.
Tematické a konverzační okruhy:
 Pozdravy. Poděkování.
 Představení se (jméno, místo narození, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo, emailová adresa,...),
formálně i neformálně.
 Zaměstnání, koníčky, zájmy, volnočasové aktivity.
 Každodenní aktivity.
 Moje bydliště, barvy, tvary.
 Udávání polohy (např. di sebelah, di atas, di dalam, etc.).
 Udávání směru.
 Lidské tělo.
 Návštěva u lékaře.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Student musí mít minimálně 75% účast na hodinách a průběžně se doma na seminář připravovat. Atestace je ústní a vychází z témat probíraných na hodinách.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (02.03.2016)

Robson, S., Kurniasih, Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore 2010. Wright, J., Pandai. Education Services, Australia 2002 Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Tina Mariani, Survival Indonesian: Daily Bahasa Indonesia for Foreigners: An Elementary Course, Jakarta 1995. Yock Fang Liaw, Munadi Patmadiwiria, Abdullah Hassan, Speak Standard Indonesian : A Beginner's Guide, Singapore 2003. Doporučená literatura: Englebretson, R., Searching for Structure: The Problem of Complementation in Colloquial Indonesian Conversation (Studies in Discourse and Grammar), Amsterdam; Philadelphia 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK