PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Gramatika indonéštiny III b - AEIN100043
Anglický název: Indonesian Grammar III b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)
Gramatiky indonéštiny III.b je závěrečnou částí tříletého kurzu indonéské gramatiky. Důraz je kladen na
upevňování a procvičování gramatických jevů probraných ve všech předchozích kurzech. Vedle čtení a překladu
novinových článků bude věnována zvláštní pozornost překladu textů z českého jazyka do indonéštiny.
Průběh kurzu:
 Upevňování probraných gramatických jevů (důraz na opravování a analýzu chyb).
 Procvičování těchto gramatických jevů pomocí cvičení.
 Psaní samostatných prací na zadané téma.
 Čtení a překlad článků v indonéštině – jejich rozbor po gramatické stránce.
 Překlad českých článků do indonéštiny.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)

Aktivní účast na hodině, průběžná důkladná domácí příprava a samostudium příslušné literatury. Při zkoušce student prokáže praktickou znalost probraných gramatických jevů.

.

Literatura
Poslední úprava: Bc. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)

Základní studijní literatura: Robson S., Kurniasih Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore, 2010. Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Paliwal, C. D., Introduction to Indonesian language : (memperkenalkan Bahasa Indonesia), Delhi 1998. Suharsono, Suplemen pelajaran tata bahasa - kelas lanjut, Yogyakarta 1999/2000. Bahan pelajaran tingkat lanjut - tata bahasa, Yogyakarta 2001. Bahan pelajaran tingkat lanjut - membaca  kosakata, Yogyakarta 2001. Noviny a časopisy: Kompas Media Indonesia Tempo Warta Ekonomi Doporučená literatura: Sneddon, J. N., Indonesian Reference Grammar, Sydney 1996. Sneddon, J. N., Understanding Indonesian Grammar: A Student's Reference and Workbook, Sydney 2003. Další studijní pomůcky: Olša, J., Česko-indonéský slovník, Praha 2003. Olša, J., Indonésko-český slovník, LEDA, Praha 2010. Echols, J. M., Shadily H., Kamus Inggris-Indonesia/An English-Indonesian Dictionary. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. Echols, J. M., Shadily H., Kamus Indonesia-Inggris /An Indonesian-English Dictionary. Gramedia, Jakarta, 1997. Sandrine Soimaud, Kehidupanku di Bali. PT CCI.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK