PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gramatika indonéštiny II b - AEIN100041
Anglický název: Indonesian Grammar II b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)
Gramatika indonéštiny II.b plynule navazuje na Gramatiku indonéštiny II.a. Studenti si během tohoto kurzu osvojí
zbývající gramatické jevy, které budou spolu se slovní zásobou procvičovány v kurzu Praktický jazyk II.b. Oba kurzy
se budou opět vzájemně doplňovat. I nadále bude věnována pozornost rozdílům mezi hovorovým a psaným
jazykem, který je v případě indonéštiny poměrně zásadní.
Základní struktura kurzu:
 Tvorba osobního trpného rodu (je-li původce děje vyjádřen zájmenem 1. nebo 2. osoby singuláru i plurálu)
 Tvoření rozkazovacího způsobu u sloves nepřechodných (slovesa základní a slovesa nepřechodná odvozená
prefixem ber- nebo me-) a přechodných.
 Záporný imperativ (pomocí jangan) a opisný imperativ (např. pomocí silahkan, coba, tolong a hendaklah),
výzva vůči 1. osobě plurálu pomocí mari/marilah.
 Jmenné afixy pe-, -an – způsob odvození a jejich používání.
 Jmenné afixy per-, -an – způsob odvození a jejich používání.
 Jmenný prefix pe- a jeho používání
 Podstatná jména, slovesa a přídavná jména s afixy ke- a -an.
 Formy trpného rodu vyjádřené prefixem ter-
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)

Aktivní účast na hodině, průběžná důkladná domácí příprava a samostudium příslušné literatury. Při zkoušce student prokáže praktickou znalost probraných gramatických jevů. Úspěšné absolvování předmětu Gramatiky indonéštiny II.b je podmínkou k zápisu předmětu Gramatika indonéštiny III.a

.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)

Základní studijní literatura: Robson S., Kurniasih Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore, 2010. Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Paliwal, C. D., Introduction to Indonesian language : (memperkenalkan Bahasa Indonesia), Delhi 1998. Suharsono, Suplemen pelajaran tata bahasa - kelas lanjut, Yogyakarta 1999/2000. Bahan pelajaran tingkat lanjut - tata bahasa, Yogyakarta 2001. Bahan pelajaran tingkat lanjut - membaca  kosakata, Yogyakarta 2001. Doporučená literatura: Sneddon, J. N., Indonesian Reference Grammar, Sydney 1996. Další studijní pomůcky: Olša, J., Česko-indonéský slovník, Praha 2003. Olša, J., Indonésko-český slovník, LEDA, Praha 2010. Echols, J. M., Shadily H., Kamus Inggris-Indonesia/An English-Indonesian Dictionary. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. Echols, J. M., Shadily H., Kamus Indonesia-Inggris /An Indonesian-English Dictionary. Gramedia, Jakarta, 1997. Sandrine Soimaud, Kehidupanku di Bali. PT CCI.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK