PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gramatika indonéštiny I b - AEIN100039
Anglický název: Indonesian Grammar I b
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)
Gramatika indonéštiny I.b systematizuje teoretické základy a znalosti z praktického jazyka. Předpokládá se
dokonalé zvládnutí základní slovní zásoby, která bude procvičována zejména v kurzu Praktický jazyk I.b. Oba tyto
kurzy budou spolu korespondovat a vzájemně se doplňovat.
Základní struktura kurzu:
 Tázací zájmena apa, siapa, mana.
 Tázací adverbia bagaimana, bilamana, kapan, berapa, kenapa.
 Indonéské sloveso – základní informace.
 Vyjádření času pomocí příslovcí: minulost (sudah, telah, baru, belum, sudah pernah, belum pernah, tadi),
přítomnost (sedang, masih), budoucnost (akan, mau, nanti).
 Číslovky základní, řadové, hromadné, zlomky.
 Stupňování přídavných jmen a příslovcí
 Měsíce, dny v týdnu, hodiny, příslovce času
 Místní předložky
 Modální slovesa
 Vztažná zájmena
 Slovesa odvozená prefixem ber- a jejich používání.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)

Aktivní účast na hodině, průběžná důkladná domácí příprava a samostudium příslušné literatury. Při zkoušce student prokáže praktickou znalost probraných gramatických jevů. Úspěšné absolvování předmětu Gramatiky indonéštiny I.b je podmínkou k zápisu předmětu Gramatika indonéštiny II.a.

.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)

Základní studijní literatura: Robson S., Kurniasih Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore, 2010. Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Paliwal, C. D., Introduction to Indonesian Language : (memperkenalkan Bahasa Indonesia), Delhi 1998. Další studijní pomůcky: Comrie, B., Matthews, S., Polinsky, M., Atlas jazyků: vznik a vývoj jazyků napříč celým světem. Metafora, Praha 2007. Olša, J., Česko-indonéský slovník, LEDA, Praha 2003. Olša, J., Indonésko-český slovník, LEDA, Praha 2010. Echols, J. M., Shadily H., Kamus Inggris-Indonesia/An English-Indonesian Dictionary. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. Echols, J. M., Shadily H., Kamus Indonesia-Inggris /An Indonesian-English Dictionary. Gramedia, Jakarta, 1997. Sandrine Soimaud, Kehidupanku di Bali. PT CCI.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK