PředmětyPředměty(verze: 942)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Gramatika indonéštiny I a - AEIN100038
Anglický název: Indonesian Grammar I a
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Michaela Budiman, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)
Gramatika indonéštiny I.a systematizuje teoretické základy a znalosti z praktického jazyka. V tomto kurzu by se
měl student seznámit se základními morfologickými a syntaktickými rysy indonéského jazyka a zvládnout základní
slovní zásobu, která bude procvičována zejména v kurzu Praktický jazyk I.a. Oba tyto kurzy budou spolu
korespondovat a vzájemně se doplňovat.
Základní struktura kurzu:
 Základní informace o indonéštině.
 Výslovnost hlásek, samohlásek, dvojhlásek, souhlásek.
 Věty jmenné (přísudkové spojení dvou jmen bez spony).
 Podstatné jméno a vyjádření rodu.
 Ukazovací zájmena ini a itu a jejich postavení ve větě.
 Věty slovesné, jejich slovosled a postavení příslovečného určení v takovéto větě.
 Tvoření záporu před slovesy a přídavnými jmény pomocí tidak a před podstatnými jmény a zájmeny pomocí
bukan.
 Tvoření otázky zjišťovací a doplňovací. Otázky vztahující se k místu.
 Osobní zájmena vlastní a nevlastní.
 Postavení přívlastku – závisí na určujícím výrazu (podstatné jméno, zájmeno, přídavné jméno)
 Vyjádření množného čísla pomocí reduplikace a doplňujících výrazů.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)

Aktivní účast na hodině, průběžná důkladná domácí příprava a samostudium příslušné literatury. Při zápočtu student prokáže praktickou znalost probraných gramatických jevů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zdeňka Eclerová (29.02.2016)

Základní studijní literatura: Robson S., Kurniasih Y., Basic Indonesian. Tuttle Publishing, Singapore, 2010. Dubovská, Z., Indonéština, Praha 1998. Paliwal, C. D., Introduction to Indonesian Language : (memperkenalkan Bahasa Indonesia), Delhi 1998. Další studijní pomůcky: Comrie, B., Matthews, S., Polinsky, M., Atlas jazyků: vznik a vývoj jazyků napříč celým světem. Metafora, Praha 2007. Olša, J., Česko-indonéský slovník, LEDA, Praha 2003. Olša, J., Indonésko-český slovník, LEDA, Praha 2010. Echols, J. M., Shadily H., Kamus Inggris-Indonesia/An English-Indonesian Dictionary. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. Echols, J. M., Shadily H., Kamus Indonesia-Inggris /An Indonesian-English Dictionary. Gramedia, Jakarta, 1997. Sandrine Soimaud, Kehidupanku di Bali. PT CCI.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK